Aktualności

A teraz przybywajcie gęby!, czyli maturzyści na spektaklu „Ferdydurke” W. Gombrowicza

15 listopada 2018 r. uczniowie klasy 4 TT zaczęli zajęcia od obejrzenia spektaklu „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. To dość specyficzny utwór, którego wystawienia podjął się PSE Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu. Przedstawienie  w Kinie Kijów zakończyło się spotkaniem młodzieży z aktorami. Kilku młodych widzów mogło odegrać  improwizowane scenki pod okiem profesjonalistów. Okazało się to bardzo pomysłową inicjatywą, która rozweseliła szkolną publiczność. Opiekunowie grupy

...czytaj więcej

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

7 listopada 2018 r. odbyły się w naszej Szkole zawody I stopnia (szkolne) XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne . W tym roku hasło przewodnie Olimpiady to: „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm”. Głównym celem zawodów jest poszerzanie wiedzy ekonomicznej młodzieży, wiedzy o współczesnej gospodarce, w tym świadomości jej znaczenia. Formuła zawodów ma na celu sprawdzenie zarówno zdobytej wiedzy

...czytaj więcej

#Hymnu narodowego śpiewanie

W piątek 09.11.2018 r. o godzinie 11:11 wybrane oddziały klasowe Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP zgromadziły się w auli szkolnej, by wspólnie odśpiewać...czytaj więcej

DAR SZCZEREGO SERCA

W październiku 2018 roku została podjęta w naszej szkole charytatywna akcja pomocy na rzecz Wolontariatu Lekarzy pomagającym bezdomnym w naszym mieście. Uczniowie klas...czytaj więcej

Kształcimy w zawodach:

Blacharz samochodowy

Naprawia uszkodzone nadwozia pojazdów samochodowych ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych naprawia nadwozia pojazdów samochodowych wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne nadwozi pojazdów samochodowych Będziesz pracować samodzielnie pod nadzorem brygadzisty, kontaktować się z klientami. Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo swoje i współpracowników. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej. Warunki pracy: Będziesz pracować w systemie jednozmianowym, w dni powszednie.

...czytaj więcej

Lakiernik

Wykonuje prace lakiernicze przygotowuje powierzchnie do nanoszenia powłok lakierniczych przygotowuje powłoki lakiernicze nanosi powłoki lakiernicze Będziesz pracować indywidualnie. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz sam podejmować decyzje i wybierać sposoby wykonania zlecenia. Praca wymaga dokładności, staranności, spostrzegawczości oraz wyczucia koloru. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej. Będziesz musiał stale uzupełniać wiedzę

...czytaj więcej

Piekarz

Produkuje wyroby piekarskie – magazynuje surowce piekarskie – wytwarza ciasta oraz kształtuje wyroby piekarskie – przygotowuje kęsy ciasta do wypieku i wypieka ciasta – przygotowuje pieczywo do dystrybucji Będziesz pracować samodzielnie lub z pomocnikiem. Twoje kontakty z ludźmi będą ograniczać się do pracowników zmiany. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:

...czytaj więcej

Monter sieci i urządzeń sanitarnych

Wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci komunalnych – wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych – wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci gazowych – wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych Wykonuje roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych – Wykonuje roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych – Wykonuje roboty

...czytaj więcejWspółpracujemy z: