Dokumenty rekrutacyjne można składać od 15 czerwca 2020 r. Zapraszamy na Rzeźniczą 4!
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków

Aktualności

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH – 2020/2021

Prezentujemy wykaz podręczników dla uczniów klas pierwszych technikum i szkoły branżowej I stopnia: PODRĘCZNIKI -TECHNIK-EKONOMISTA-PO-SZ-PODST PODRĘCZNIKI -TECHNIK-HANDLOWIEC-PO-SZ-PODST PODRĘCZNIKI -TECHNIK-ORGANIZACJI-TURYSTYKI-PO-SZ-PODST PODRĘCZNIKI -TECHNIK-LOGISTYK-PO-SZ-PODST PODRĘCZNIKI – SZKOŁA BRANŻOWA-I-STOPNIA – PO-SZ-PODST PROSIMY O WSTRZYMANIE SIĘ Z ZAKUPAMI, PONIEWAŻ WE WRZEŚNIU MOŻNA NABYĆ UŻYWANE PODRĘCZNIKI NA SZKOLNYM KIERMASZU PODRĘCZNIKÓW! Nie wszystkie podręczniki są niezbędne. Zakupów warto dokonać po konsultacjach z nauczycielami konkretnych przedmiotów.            

...czytaj więcej

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Wyniki egzaminu maturalnego ukażą się 11 sierpnia 2020 r. Kody do logowania do systemu OBIEG są do odebrania w sekretariacie uczniowskim. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego pod warunkiem, że: – przystąpił do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i żaden nie został mu unieważniony, – przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Absolwent w ciągu 3 dni

...czytaj więcej

KONKURS „MÓJ PIERWSZY BIZNES”

Fot. IPH. Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Miasta Krakowa do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu  „Mój Pierwszy Biznes” organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową...czytaj więcej

Współpraca z WSZiB

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie zaprasza uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie na  cykliczne wydarzenie „Czwartkowe trailery z WSZiB”,...czytaj więcej

Kształcimy w zawodach:

Sprzedawca

Prowadzi sprzedaż – organizuje sprzedaż – sprzedaje towary Będziesz pracować z ludźmi, doradzać im w wyborze towarów, informować o asortymencie, cechach i użytkowaniu towarów, warunkach sprzedaży. Trafią ci się trudni klienci. W krótkim czasie trzeba zapamiętać dużo informacji, np. nazwy produktów i ich ceny. Musisz orientować się w potrzebach klientów i zabiegać o zaopatrzenie w towary najbardziej przez nich poszukiwane. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym

...czytaj więcej

Elektryk

Montuje i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne Montuje i konserwuje instalacje elektryczne Będziesz pracować indywidualnie i w zespole. Niezbędna jest umiejętność współpracy i wzajemna pomoc. Będziesz odpowiedzialny za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale również za bezpieczeństwo ludzi. Ze względu na dużą odpowiedzialność, mimo że zadania i czynności cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy jako zrutynizowanej. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk i technik elektryk.

...czytaj więcej

Przetwórca mięsa

Produkuje przetwory mięsne i tłuszczowe – rozbiera i wykrawa mięso – magazynuje i przygotowuje mięso do dystrybucji – wykonuje prace związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych – magazynuje i przygotowuje przetwory mięsne i tłuszczowe do dystrybucji Twoja praca będzie mieć charakter zespołowy. Będziesz kontaktować się ze współpracownikami i przełożonymi. W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawność manualna. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne

...czytaj więcej

Obuwnik

Wytwarza obuwie – wykonuje elementy obuwia – wykonuje montaż obuwia Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik obuwnik. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kaletnik, kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych, technik obuwnik. Warunki pracy: Będziesz pracować od 6 do 9 godzin i jeśli będzie zapotrzebowanie, na zmiany. Praca jest wykonywana tylko w dzień. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych

...czytaj więcejWspółpracujemy z: