DNI OTWARTE SZKOŁY: 25 i 28 KWIETNIA oraz 16 MAJA 2020! Zapraszamy!
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków

Aktualności

Konkurs „RZEMIOSŁO – RĘKODZIEŁO – SZTUKA”

🔥 K O N K U R S 🔥 RZEMIOSŁO – RĘKODZIEŁO – SZTUKA Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie zapraszają uczniów VII i VIII klas krakowskich szkół podstawowych oraz uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w Konkursie „Rzemiosło – Rękodzieło – Sztuka”. Jesteśmy publiczną szkołą prowadzoną przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. We współpracy z najlepszymi rzemieślnikami i cechami rzemiosł kultywujemy najlepsze tradycje małopolskiego rzemiosła kształcąc fachowców

...czytaj więcej

Organizacja kształcenia przy pomocy zdalnego nauczania w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Ks. Kard. A. S. Sapiehy MIRiP w Krakowie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przygotowany został poniższy dokument.   Podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy nauczycielami, dyrekcją, rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny Vulcan. W nim zamieszczane są komunikaty dyrekcji, informacje od nauczycieli, odnotowywane tematy lekcji, kontrolowana frekwencja i wpisywane oceny.

...czytaj więcej

RODZICE UCZNIÓW ZSRiP w KRAKOWIE

Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie dziękują wszystkim z Państwa którzy wspierają uczniów w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Informujemy,...czytaj więcej

Kształcimy w zawodach:

Monter sieci i urządzeń sanitarnych

Wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci komunalnych – wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych – wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci gazowych – wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych Wykonuje roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych – Wykonuje roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych – Wykonuje roboty

...czytaj więcej

Kowal

Wykonuje i naprawia wyroby kowalskie – wykonuje i naprawia wyroby kowalskie metodą kucia ręcznego – wykonuje wyroby kowalskie metodą kucia maszynowego Będziesz pracować indywidualnie. Będziesz samodzielnie wybierać sposoby wykonywania powierzonych zadań. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej. Warunki pracy: Pracę będziesz wykonywać w trybie jednozmianowym w ciągu

...czytaj więcej

Stolarz

Wytwarza wyroby stolarskie – wykonuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych – wykonuje naprawy, renowację i konserwację wyrobów stolarskich Będziesz pracować indywidualnie. Będziesz odpowiedzialny za jakość wykonania wyrobów. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik technologii drewna. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: tapicer, cieśla, koszykarz-plecionkarz, technik technologii drewna. Warunki pracy: Będziesz pracować średnio 6–9

...czytaj więcej

Piekarz

Produkuje wyroby piekarskie – magazynuje surowce piekarskie – wytwarza ciasta oraz kształtuje wyroby piekarskie – przygotowuje kęsy ciasta do wypieku i wypieka ciasta – przygotowuje pieczywo do dystrybucji Będziesz pracować samodzielnie lub z pomocnikiem. Twoje kontakty z ludźmi będą ograniczać się do pracowników zmiany. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:

...czytaj więcejWspółpracujemy z: