Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2020

Drodzy Absolwenci! W 2020 r. egzamin maturalny składa się wyłącznie z części pisemnej. Wyjątek stanowią absolwenci, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu z języka polskiego lub obcego nowożytnego lub muszą przystąpić w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Bardzo proszę takie osoby by w terminie do 25 maja przekazały informację o zamiarze przystąpienia do części ustnej wraz z oświadczeniem o konieczności przedstawienia

...czytaj więcej

25 maja mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej!

Drodzy absolwenci! 25 maja mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej! Dotyczy to tylko osób, które: 1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są  zobowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 2. są zobowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy

...czytaj więcej

WYNIKI AKCJI „JESTEM DLA – POMAGAM”

W dniu 22 maja 2020 r. zakończyliśmy akcję „JESTEM DLA – POMAGAM”. Uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. A. S. Sapiehy MIRiP w Krakowie przygotowali krótki film przedstawiający świadectwo pomocy innym w czasie epidemii COVID-19. Wyróżnienia od Pani Dyrektor mgr Elżbiety Kosackiej dla osób, które wzorem Patrona naszej szkoły zaangażowały się w akcję  „JESTEM DLA – POMAGAM” otrzymują: Paulina Daniewska, klasa

...czytaj więcej

ROCZNICA NADANIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIRIP W KRAKOWIE IMIENIA KS. KARD. ADAMA S. SAPIEHY I POŚWIĘCENIA SZTANDARU SZKOŁY

W dniu 25 maja 2019 r. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie oficjalnie przyjął imię Księdza Kardynała Adama Stefana Sapiehy. W tym też dniu społeczność szkoły z Panią Dyrektor Elżbietą Kosacką na czele oraz Panem Prezesem Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Januszem Kowalskim, władzami MIRiP, przedstawicielami cechów zrzeszonych w MIRiP i zaproszonymi gośćmi, uczestniczyła w uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Mariackiej, podczas której został poświęcony

...czytaj więcej

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA OD 1 CZERWCA 2020 r.

Zawiadamiamy, że biblioteka szkolna będzie czynna od 1 czerwca – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. Prosimy uczniów wszystkich klas o zwroty wypożyczonych dokumentów. Przed wizytą w bibliotece szkolnej prosimy zapoznać się z Regulaminem przyjmowania i zwrotów dokumentów bibliotecznych ZSRiP MIRiP w Krakowie (regulamin biblioteki szkolnej obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.), obowiązującym w okresie trwania epidemii wywołanej COVID-19. Prosimy o przestrzeganie tychże wytycznych.   Regulamin przyjmowania i zwrotów

...czytaj więcej

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II – 18 MAJA 2020 R.

Niedawno, 2 kwietnia, wspominaliśmy 15. rocznicę śmierci Wielkiego Papieża i Człowieka – Jana Pawła II, dziś już świętego. W tym roku wspominamy tę postać dość często – w związku z okrągłymi rocznicami dotyczącymi tej osoby. 18 maja 2020 r., obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. A to wszystko w ramach Roku Świętego Jana Pawła II.  Poniżej prezentowane są listy – wspomnienia zasług Ojca

...czytaj więcej

KONKURS „RZEMIOSŁO – RĘKODZIEŁO – SZTUKA” ROZSTRZYGNIĘTY!

Dnia 14 maja 2020 zakończyliśmy konkurs dla uczniów VII i VIII klas krakowskich szkół podstawowych oraz uczniów naszej szkoły pt. „Rzemiosło – Rękodzieło – Sztuka”. Do 30 kwietnia 2020 uczniowie mogli zaprezentować dzieła własnych rąk z dowolnej dziedziny rzemiosła i rękodzieła. Na naszym facebookowym kanale uczestnicy dzielnie walczyli o „lajki”, których największa ilość gwarantowała wygraną w konkursie. Jakość waszych prac przeszła najśmielsze oczekiwania, wykonanie ich

...czytaj więcej

SPOTKANIA ONLINE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI UCZNIÓW Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Szanowni Rodzice! W związku z zawieszeniem zajęć w Szkole i przejściem na nauczanie zdalne, dnia 19 maja (wtorek) br. w godzinach: 17:30 – 19:00 będą miały miejsce spotkania online Nauczycieli z Rodzicami Uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie. Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach pozostają do Państwa dyspozycji w wirtualnych pokojach na platformie ZOOM. W tym tygodniu Wychowawcy poszczególnych klas przekażą Państwu poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym

...czytaj więcej

75. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

8 maja 1945 r., bezwarunkową kapitulacją Niemiec zakończyła się II wojna światowa w Europie. II wojnę światową rozpoczęły Niemcy atakiem na państwo polskie 1 września 1939 roku, kilkanaście dni później 17 września 1939 roku działania zbrojne przeciwko Rzeczypospolitej rozpoczął Związek Radziecki, na mocy porozumienia Ribbentrop – Mołotow. II wojna światowa trwała od 1 IX 1939 do 9 maja 1945 roku,

...czytaj więcejWspółpracujemy z: