Aktualności - Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w KrakowieZespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości – Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków

Organizacja kształcenia przy pomocy zdalnego nauczania w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Ks. Kard. A. S. Sapiehy MIRiP w Krakowie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przygotowany został poniższy dokument.   Podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy nauczycielami, dyrekcją, rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny Vulcan. W nim zamieszczane są komunikaty dyrekcji, informacje od nauczycieli, odnotowywane tematy lekcji, kontrolowana frekwencja i wpisywane oceny.

...czytaj więcej

ZAMIAST GAZETKI : 2 kwietnia 2020 – 15. rocznica śmierci JANA PAWŁA II – PAMIĘTAMY

Jutro, tj. 2 kwietnia 2020 r. minie 15 lat od śmierci Jana Pawła II. W tym szczególnie trudnym dla społeczeństwa i wspólnoty międzynarodowej czasie, odbędzie się wirtualne czuwanie po jego śmierci. ŚW. JAN PAWEŁ II – papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary, wychowawca, autorytet… Jego

...czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W DNIACH 26 MARCA -10 KWIETNIA 2020 R.

Drodzy Rodzice i Uczniowie, prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji. W dniach 26 marca do 10 kwietnia 2020 r. zajęcia dydaktyczno–wychowawcze są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe w sposób uzgodniony z pracodawcą. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki: odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Codziennie sprawdzaj

...czytaj więcej

Konkurs „RZEMIOSŁO – RĘKODZIEŁO – SZTUKA”

🔥 K O N K U R S 🔥 RZEMIOSŁO – RĘKODZIEŁO – SZTUKA Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie zapraszają uczniów VII i VIII klas krakowskich szkół podstawowych oraz uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w Konkursie „Rzemiosło – Rękodzieło – Sztuka”. Jesteśmy publiczną szkołą prowadzoną przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. We współpracy z najlepszymi rzemieślnikami i cechami rzemiosł kultywujemy najlepsze tradycje małopolskiego rzemiosła kształcąc fachowców

...czytaj więcej

RODZICE UCZNIÓW ZSRiP w KRAKOWIE

Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie dziękują wszystkim z Państwa którzy wspierają uczniów w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad rozporządzeniem, które unormuje pracę szkół jako zdalną. Po ukazaniu się rozporządzenia, w dzienniku elektronicznym pojawią się stosowne informacje dotyczące dalszej pracy. Bardzo prosimy Państwa o systematyczne śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

...czytaj więcej

PROJEKT EDUKACYJNY „LEKCJE Z ZUS” – edycja 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 r. uczniowie klasy 2 A, 3 A, 4 TE uczestniczyli w projekcie „Lekcje z ZUS”. Projekt ten objęty jest patronatem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz MEN, a także rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. „Lekcje z ZUS” jest to pierwszy, autorski projekt opracowany przez ZUS, który powstał, by budować świadomość młodego pokolenia Polaków w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

...czytaj więcej

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z pytaniami dotyczącymi świadczenia pracy przez młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u pracodawców będących rzemieślnikami w okresie zawieszenia zajęć m.in. w szkołach zawodowych, gdzie realizują obowiązek dokształcania teoretycznego, spowodowanego działaniami w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa – Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości przedstawia  stanowisko MEN: Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych W związku

...czytaj więcej

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W DNIACH 12-25 MARCA 2020 R.

Drodzy Rodzice i Uczniowie, prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji. W dniach 12 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno–wychowawcze zostają zawieszone. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach. Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (kursy). Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie

...czytaj więcejWspółpracujemy z: