Start > Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna

otwarta pn.-pt. – 9:00-15:00


OFERTA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

SZKOLNY KLUB PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI

spotkania raz w miesiącu! Zapisy do 31.10.2018 r.

Szczegóły na Facebooku: Biblioteka Rzeźnicza Quattro

Dla kogo?

Dla wszystkich chętnych uczniów szkoły, pasjonatów książek, ich historii, czynności bibliotekarskich itp.

Kiedy?

średnio jedno w miesiącu – godzina do ustalenia.

Po co?

– by dzielić się wiedzą na temat przeczytanych książek /powieści i lit. popularnonaukowej/

– dyskutować o nich, recenzować je,

– promować swoją bibliotekę szkolną na terenie ZSRiP i środowiska lokalnego,

– współuczestniczyć w przygotowaniu konkursów i imprez bibliotecznych,

– brać czynny udział w konkursach/akcjach/wyjściach,

– uczestniczyć w życiu literackim/kulturalnym Krakowa,

– zdobywać wiedzę z zakresu historii książki i bibliotek,

– tworzyć własne projekty książek, zakładek, tomików,

– poznać zasady bezpiecznego korzystania z Sieci,

– obsługiwać proste przeglądarki graficzne,

– poznać zasady pracy w „chmurze” (na przykładzie narzędzi Google),

– poznać tzw. otwarte zasoby edukacyjne,

– inne – zaproponujesz coś?

 

Regulamin Szkolnego Klubu Przyjaciół Książki

1. Szkolny Klub Przyjaciół Książki, w skrócie SKPK, to forma zajęć prowadzona przez nauczyciela bibliotekarza.

2. Członkami SKPK są chętni uczniowie ZSRiP w Krakowie, którzy chcą uczestniczyć w działaniach na rzecz promocji biblioteki szkolnej
i czytelnictwa, zgłębiać wiedzę o książce, uczestniczyć w wydarzeniach i konkursach z nią związanych, chcący rozwijać się informatycznie
i informacyjnie.

3. Zapisy do SKPK bibliotekarz prowadzi na bieżąco. Zgłoszenie się jest dobrowolne, ale zobowiązuje do systematycznej współpracy i spotkań w ustalonych terminach. Pierwszy (podstawowy) nabór planuje się do końca października 2018 r.

4. Wyróżniający się członkowie SKPK będą – w miarę możliwości finansowych – nagradzani na koniec roku szkolnego.

5. Bibliotekarz zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

 

REGULAMINY BIBLIOTECZNE


 

 

 

Graffiti w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej -od 2007 roku.

Biblioteka Rzeźnicza Quattro na Facebooku:

Regulamin Biblioteki Szkolnej do pobrania


Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej do pobrania

 

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE: 

https://www.pbw.edu.pl/otwarte-zasoby-edukacyjne/
Współpracujemy z: