Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > FAQ – pytania i odpowiedzi

FAQ – pytania i odpowiedzi

 1. W jakich zawodach można się u Was uczyć?
  Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Ks. Kard. Adama S. Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie oferuje naukę w Publicznym Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości w następujących zawodach:
  Technik ekonomista, spec. doradca biznesowy
  Technik handlowiec, spec. doradca handlowy
  Technik organizacji turystyki
  Technik logistyk.
  Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia oferuje i przygotowuje do wykonywania zawodów w wielu branżach. Szczegółowy opis jest na www szkoły w zakładce Oferta edukacyjna.
 2. Jakie przedmioty w technikum są na poziomie rozszerzonym?
  Według nowej podstawy programowej w technikum obowiązuje jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym. Odpowiednio dla kierunków:
  technik ekonomista i technik handlowiec – wiedza o społeczeństwie,
  technik logistyk i technik organizacji turystyki – geografia.
 3. Jaka jest zdawalność matury, egzaminów zawodowych ?
  W każdym roku szkolnym poziom zdawalności zmienia się np. matura język polski 2019 r. 93%, egzaminy zawodowe np. Technik ekonomista sesja czerwiec 2019 etap pisemny 90%, etap praktyczny 95% Technik organizacji turystyki sesja czerwiec 2019 r. etap pisemny 100%, etap praktyczny 40%.
 4. Kto organizuje praktyki dla uczniów Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia?
  UCZEŃ /z rodzicem czy opiekunem/ SAMODZIELNIE  SZUKA SOBIE MIEJSCA/ZAKŁADU, w którym będzie odbywał PRAKTYKĘ. Jeśli uczniowi nie udało się znaleźć adekwatnej praktyki do zawodu, w którym się uczy, szkoła może pomóc w znalezieniu praktyki. Istnieją zawody, gdzie jest ograniczona możliwość odbywania praktyk, np. dla złotnika-jubilera czy elektromechanika. Szkoła nie gwarantuje, że uczeń znajdzie praktykę w danym zawodzie.
 5. Czy są progi punktowe do przyjęcia uczniów?
  O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych: na egzaminie ósmoklasisty, za oceny uzyskane na świadectwie z ósmej klasy szkoły podstawowej, oraz za szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.
 6. Jakie prawa ma pracownik młodociany:
  Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

  • wynagrodzenia,
  • ubezpieczenia społecznego,
  • urlopu,
  • bezpłatnej opieki lekarskiej,
  • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.
 7. W jakim terminie uczeń branżowej szkoły I stopnia ma donieść umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego?
  Ostatecznie do 18 sierpnia 2020 r.
 8. Gdzie wykonuje się badania lekarskie i w jakim terminie trzeba je dostarczyć do Szkoły?
  Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie/specjalności. Skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie uczniowskim naszej szkoły. W przypadku kandydata do szkoły branżowej badania powinny być wykonane przed podpisaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 9. Jaki jest poziom w Waszej szkole? Czy przeciętny uczeń sobie poradzi? A słaby?
  Klasy są zróżnicowane. Możemy powiedzieć, że każdy uczeń który chce, kończy naszą szkołę i zdaje maturę.
  Klasy łatwiejsze to technik handlowiec i technik logistyk, technik organizacji turystyki.
  Poziom najwyższy to technik ekonomista. Dodatkowo szkoła oferuje dla uczniów szeroki wachlarz zawodów na poziomie Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.
 10. Czy jeśli ktoś nie dostanie się do wybranej klasy, a w innej są wolne miejsca, to może zostać do niej przepisany?
  Tak, dysponujemy dużą liczbą miejsc, a na wszelki wypadek jako drugi i trzeci wybór proszę wpisać inne klasy w naszej szkole (np. turystyka, logistyka lub inne).
 11. Czy logistyka jest dobrym kierunkiem (z przyszłością)?
  Technik logistyk jest bardzo modnym zawodem i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem w naszej szkole. Pracy dla logistyków jest bardzo dużo, tak w Polsce, jak za granicą. Logistycy pracują w bardzo wielu dziedzinach gospodarki. Organizują transport samochodowy, lotniczy, kolejowy i morski. Organizują także pracę w firmach produkcyjnych i handlowych. Krakowskie uczelnie wyższe oferują kierunek kształcenia logistyka, dzięki czemu można podnosić swoje kwalifikacje.
 12. Czy przy szkole istnieje internat dla uczniów spoza Krakowa?
  Uczniowie mają możliwość zamieszkania w bursie, jednak jest to odrębna placówka, do której obowiązuje inna rekrutacja niż do naszej szkoły.
 13. Czy szafki w szkole się wykupuje, czy są za darmo?
  Szafki są bezpłatne, pobierana jest kaucja związana z ich użytkowaniem. Wynosi ona około 10 złotych na cały okres nauki.
 14. Czy warto zapisać się do technikum do klasy pierwszej na kierunek technik ekonomista?
  Decyzja zawsze będzie należała do Ciebie, ale ekonomia jest, była i zawsze będzie jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki. Nowa podstawa programowa dała nowe możliwości zawodowe dla technika ekonomisty np. kadrowe, płacowe, administracyjne w aspekcie przyszłej pracy. Technik ekonomista to bardzo wartościowy i interesujący zawód dla młodych ludzi.
 15. Ile jest godzin WF-u w tygodniu?
  WF – jak w każdej szkole trzy godziny. Dla chętnych są zajęcia dodatkowe np. nowocześnie wyposażona siłownia, sala fitness, szkolny klub cheerleaders.
 16. Jaki język poza angielskim jest nauczany w tej szkole?
  W szkole poza językiem angielskim uczymy języka niemieckiego.
 17. Jakie przedmioty są tu punktowane?
  Obszerna odpowiedź znajdziesz w § 4 regulaminu rekrutacji Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.
  W skrócie – do każdego typu szkoły liczą się przedmioty podstawowe:
  – język polski
  – matematyka
  oraz dwa dodatkowe:
  Technikum: zawód: technik logistyk, technik organizacji turystyki, technik ekonomista, technik handlowiec:
  – historia
  – geografia;
  Branżowa Szkoła I stopnia zawód: fryzjer, sprzedawca,
  klasa wielozawodowa
  – geografia
  – fizyka.
 18. Kiedy trzeba składać dokumenty i jakie?
  Zgodnie z Regulaminem rekrutacji 2020/2021

  Dokumenty, które należy złożyć w procesie rekrutacji to odpowiednio:

a) do klasy pierwszej technikum:

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

– podanie do ZSRiP (do pobrania ze strony),

– wniosek z systemu omikron wraz z dokumentami w nim zaznaczonym;

b) do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia:

– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

– umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawartą z pracodawcą,

– podanie do ZSRiP (do pobrania ze strony),

– wniosek z systemu omikron wraz z dokumentami w nim zaznaczonymi.

 1. Ile minut trwają przerwy? O której godzinie zaczynają się najwcześniej lekcje, a o której najpóźniej się kończą?
  Wszystkie przerwy trwają 10 minut. Lekcje zaczynają się o 7:45, kończą się najpóźniej o 18:35, ale zwykle ok. 15:50.
 2. Czy szkoła przyjmuje dzieci z zagranicy?
  Tak, ale tylko gdy są wolne miejsca i decyzją Pani Dyrektor – po konsultacji z członkami Komisji Rekrutacyjnej.
 3. Kiedy zdaje się egzaminy z poszczególnych kwalifikacji?
  Odpowiednio wg tabel:
  Br._19_20_harm.egz.z kwal. w szk.pl.naucz.
  Tech._19_20_harm. egz. z kwal. w szk. pl. naucz.

  Zachęcamy do subskrypcji kanału szkoły na Youtube i do śledzenia terminów i wydarzeń na www i Facebooku szkoły / https://www.facebook.com/szkolamirip.

Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie Szkoły w zakładce REKRUTACJA 2020/2021

Przychodząc do szkoły proszę pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z COVID-19 !

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym –

tel. (12) 421 38 44, wew. 18 i 32

Serdecznie zapraszamy!
Współpracujemy z: