Start > Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja 2018/2019

Dostępne podstrony:

 • Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia
 • Zapraszamy do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia
  Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

  Kilka słów o szkole…

  Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała 1 września 2014 r. Od 1 września 2017 roku, w związku z reformą oświaty, szkoła funkcjonuje pod nazwą Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Szkoła zaprasza uczniów gimnazjów do podjęcia nauki aż w 30 zawodach oraz przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass zdawanego w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest niezwykle cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Co nas wyróżnia?

  • zapewniamy płatne praktyki w zrzeszonych zakładach;
  • dopłaty dla uczniów spoza Krakowa;
  • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów;
  • dofinansowanie klasowych wyjść do kina, teatru, wycieczek;
  • dodatkowy język obcy – niemiecki;
  • zagraniczne praktyki;
  • internat i stołówka w budynku naszej szkoły;
  • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze;
  • po zdaniu egzaminu otrzymasz tytuł czeladnika i międzynarodowy dokument Europass.

  Jak wygląda nauka zawodu?

  a) Część praktyczna:

  Nauka zawodu trwa 36 miesięcy. Szkoła przygotowuje do praktycznego wykonywania zawodu, kierując swoich uczniów do właściwego Cechu w celu podpisania umowy o praktyczną naukę zawodu w wybranym przez ucznia zawodzie. Szkoła gwarantuje odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych zakładach rzemieślniczych. Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub pracować i kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, aby zdać maturę.

  Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

  MOTORYZACYJNYCH:

  • mechanik pojazdów samochodowych;
  • elektromechanik pojazdów samochodowych;
  • blacharz samochodowy;
  • lakiernik

  BUDOWLANYCH:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
  • monter sieci i urządzeń sanitarnych;
  • betoniarz-zbrojarz;
  • murarz-tynkarz;
  • blacharz;
  • kamieniarz;
  • dekarz;
  • elektryk;
  • cieśla;
  • kowal;
  • ślusarz;
  • kominiarz;

  SPOŻYWCZYCH:

  • cukiernik;
  • piekarz;
  • wędliniarz;
  • kucharz;

  USŁUGOWYCH I INNYCH…

  • elektromechanik;
  • stolarz;
  • tapicer;
  • obuwnik;
  • krawiec;
  • złotnik-jubiler;
  • kaletnik;
  • kuśnierz;
  • fryzjer;
  • sprzedawca.

  Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

  • wynagrodzenia;
  • ubezpieczenia społecznego;
  • urlopu;
  • bezpłatnej opieki lekarskiej;
  • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

  b) Część teoretyczna:

  Zajęcia z teorii zawodowej realizowane są w formie miesięcznych kursów dokształcania w Centrach Kształcenia Ustawicznego. Miejsce odbywania kursu ustalane jest w trakcie roku szkolnego.  Koszty utrzymania ucznia na kursie pokrywa szkoła:

  Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie (os. Szkolne 21, 30-001 Kraków)

  Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce (ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka)

  Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66 65-392 Zielona Góra)

  c) Część ogólnokształcąca:

  Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w siedzibie szkoły, przy ul. Rzeźniczej 4. Nasza szkoła nastawiona jest przede wszystkim na realizację praktycznej nauki zawodu u pracodawców. Dlatego, aby części praktycznej było jak najwięcej od 1 września 2016 ustanowiliśmy następujący rozkład dni w szkole:

  I rok – 3 dni nauki w szkole, 2 dni praktyka

  II rok – 2 dni nauki w szkole, 3 dni praktyka

  III rok – 1 dzień nauki w szkole, 4 dni praktyka

   

  Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

  Do branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną.

  Rekrutacja elektroniczna – Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl

  • Kandydaci będący absolwentami gimnazjów objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
  • Kandydaci z gimnazjów nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

  O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych: na egzaminie gimnazjalnym, za oceny uzyskane na świadectwie trzeciej klasy gimnazjum oraz szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

  Zaświadczenie lekarskie

  Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klas technikum oraz branżowej szkoły I Stopnia jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie/specjalności.

  Wymagane dokumenty

  • 2 zdjęcia (zdjęcia podpisane)
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia Gimnazjum
  • zaświadczenie lekarskie  – skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły ( 3 lipca )

  Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

  Bardziej szczegółowe informacje w regulaminie rekrutacji 2018/2019, do pobrania w formie pliku .pdf poniżej.

  Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły tel. (12) 413 86 98

   

  Już dziś zgłoś się do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia
  Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

  Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w zawodzie
  Nauczysz się języków obcych
  Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy
  Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

  Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
  postaw na zawody z przyszłością!

  STATUT

  REGULAMIN REKRUTACJI 2018-2019

  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 2018-2019
Współpracujemy z: