Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Dostępne podstrony:

 • Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia
 • Serdecznie zapraszamy

  do ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  im. Ks. Kard. Adama S. Sapiehy w Krakowie

  Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie,

  w skład którego wchodzą:

  Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

  oraz

  Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia

   

  Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

  oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

  Technik ekonomista, spec. doradca biznesowy,
  Technik handlowiec, spec. doradca handlowy,
  Technik organizacji turystyki,
  Technik logistyk.

   

  Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia

  Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania 30 zawodów w kilku branżach:

  MOTORYZACYJNEJ:

  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • elektromechanik pojazdów samochodowych,
  • blacharz samochodowy,
  • lakiernik;

  BUDOWLANEJ:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • monter sieci i urządzeń sanitarnych,
  • betoniarz-zbrojarz,
  • murarz-tynkarz,
  • blacharz,
  • kamieniarz,
  • dekarz,
  • elektryk,
  • cieśla,
  • kowal,
  • ślusarz,
  • kominiarz;

  SPOŻYWCZEJ:

  • cukiernik,
  • piekarz,
  • wędliniarz,
  • kucharz;

  USŁUGOWEJ I INNYCH…

  • elektromechanik (ograniczona ilość miejsc!),
  • stolarz,
  • tapicer,
  • obuwnik,
  • krawiec,
  • złotnik-jubiler (ograniczona ilość miejsc!),
  • kaletnik,
  • kuśnierz.

   

  Co nas wyróżnia?

  • szkoła jest bezpłatna,
  • znakomita lokalizacja – blisko centrum Krakowa, bardzo dobry dojazd,
  • płatne zajęcia praktyczne dla uczniów szkoły branżowej u pracodawców (ograniczona liczba miejsc w przypadku zawodów złotnik-jubiler i elektromechanik!),
  • po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł czeladnika i międzynarodowy dokument Europass lub dyplom zawodowy (szkoła branżowa),
  • praktyka zawodowa w zaprzyjaźnionych firmach na terenie Krakowa i poza nim (szkoła branżowa, technikum),
  • zagraniczne praktyki  ERASMUS+,
  • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów,
  • klasowe wyjścia do kina, teatru, wycieczki piesze, rowerowe,
  • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze,
  • możesz działać w teatrze szkolnym „Ulica Rzeźnicza”, jako wolontariusz, w zespole wokalno-tanecznym i in.,
  • posiadamy świetnie wyposażone: salę gimnastyczną i siłownię, sprzęt bokserski,
  • organizujemy sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,
  • życzliwa atmosfera,
  • wykwalifikowana kadra nauczycielska,
  • nowoczesne pracownie multimedialne,
  • pracownia aktywności zawodowej,
  • specjalistyczna pracownia fryzjerska,
  • biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
  • sklepik,
  • inne.

   

  Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

  Do klasy pierwszej (technikum i szkoła branżowa) mogą ubiegać się absolwenci ósmej klasy szkoły podstawowej.

  Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną.

  Rekrutacja elektroniczna – Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl – od 11 maja 2020 r.

  • Kandydaci będący absolwentami ósmej klasy szkoły podstawowej objętej informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do systemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swojej szkole.
  • Kandydaci z ósmej klasy szkoły podstawowej, nieobjętej informatycznym systemem rekrutacyjnym, logują się do systemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

  O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

  Wymagane dokumenty:

  • 2 podpisane zdjęcia,
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie lekarskie  (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie uczniowskim naszej szkoły – zob. regulamin rekrutacji),
  • w przypadku szkoły branżowej I stopnia dodatkowo umowa o praktyczną naukę zawodu.

   

  Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

   

  Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie rekrutacji 2020/2021 –

  do pobrania w formie pliku PDF poniżej.

  W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym  – tel.  (12) 421 38 44, wew. 18 i 32.

   

  Już dziś zgłoś się do naszej Szkoły.

  Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w zawodzie.
  Nauczysz się języków obcych.
  Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy.
  Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

  Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
  postaw na zawody z przyszłością!

  POSTAW NA RZEMIOSŁO!

   

  STATUT

  Regulamin rekrutacji 2020/2021

  Wniosek o przyjęcie do Technikum 2020/2021

  Wniosek o przyjęcie do Szkoły Branżowej 2020/2021
Współpracujemy z: