Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020

Dostępne podstrony:

 • Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia
 • Zapraszamy do Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy
  Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie
  !

  Kilka słów o szkole…

  Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa powstała 1 września 2014 r. Od 1 września 2017 roku, w związku z reformą oświaty, szkoła funkcjonuje pod nazwą Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Szkoła zaprasza uczniów gimnazjów do podjęcia nauki aż w 30 zawodach oraz przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass zdawanego w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest niezwykle cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

  Co nas wyróżnia?

  • zapewniamy płatne praktyki w zrzeszonych zakładach;
  • dopłaty dla uczniów spoza Krakowa;
  • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów;
  • dofinansowanie klasowych wyjść do kina, teatru, wycieczek;
  • dodatkowy język obcy – niemiecki;
  • zagraniczne praktyki;
  • bursa i stołówka w jednym budynku;
  • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze;
  • po zdaniu egzaminu otrzymasz tytuł czeladnika i międzynarodowy dokument Europass.

  Jak wygląda nauka zawodu?

  a) Część praktyczna:

  Nauka zawodu trwa 36 miesięcy. Szkoła przygotowuje do praktycznego wykonywania zawodu, kierując swoich uczniów do właściwego Cechu w celu podpisania umowy o praktyczną naukę zawodu w wybranym przez ucznia zawodzie. Szkoła gwarantuje odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych zakładach rzemieślniczych. Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub pracować i kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, aby zdać maturę.

  Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

  MOTORYZACYJNYCH:

  • mechanik pojazdów samochodowych;
  • elektromechanik pojazdów samochodowych;
  • blacharz samochodowy;
  • lakiernik

  BUDOWLANYCH:

  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
  • monter sieci i urządzeń sanitarnych;
  • betoniarz-zbrojarz;
  • murarz-tynkarz;
  • blacharz;
  • kamieniarz;
  • dekarz;
  • elektryk;
  • cieśla;
  • kowal;
  • ślusarz;
  • kominiarz;

  SPOŻYWCZYCH:

  • cukiernik;
  • piekarz;
  • wędliniarz;
  • kucharz;

  USŁUGOWYCH I INNYCH…

  • elektromechanik;
  • stolarz;
  • tapicer;
  • obuwnik;
  • krawiec;
  • złotnik-jubiler;
  • kaletnik;
  • kuśnierz;
  • fryzjer;
  • sprzedawca.

  Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

  • wynagrodzenia;
  • ubezpieczenia społecznego;
  • urlopu;
  • bezpłatnej opieki lekarskiej;
  • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

  b) Część teoretyczna:

  Zajęcia z teorii zawodowej realizowane są w formie miesięcznych kursów dokształcania w Centrach Kształcenia Ustawicznego. Miejsce odbywania kursu ustalane jest w trakcie roku szkolnego.  Koszty utrzymania ucznia na kursie pokrywa szkoła:

  Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie (os. Szkolne 21, 30-001 Kraków)

  Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce (ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka)

  Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66 65-392 Zielona Góra)

  c) Część ogólnokształcąca:

  Przedmioty ogólnokształcące realizowane są w siedzibie szkoły, przy ul. Rzeźniczej 4. Nasza szkoła nastawiona jest przede wszystkim na realizację praktycznej nauki zawodu u pracodawców. Dlatego, aby części praktycznej było jak najwięcej od 1 września 2016 ustanowiliśmy następujący rozkład dni w szkole:

  I rok – 3 dni nauki w szkole, 2 dni praktyka

  II rok – 2 dni nauki w szkole, 3 dni praktyka

  III rok – 1 dzień nauki w szkole, 4 dni praktyka

   

  Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

  Do branżowej szkoły I stopnia mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i absolwenci szkoły podstawowej(ośmioklasowej). Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną.

  Rekrutacja elektroniczna – Postępowanie rekrutacyjne do klas I odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl

  • Kandydaci będący absolwentami gimnazjów i szkół podstawowych objętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swoich szkołach.
  • Kandydaci z gimnazjów i szkół podstawowych nieobjętych informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do sytemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

  O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych: na egzaminie gimnazjalnym lub egzaminie ósmoklasisty(dot. szkoły podstawowej ośmioklasowej), za oceny uzyskane na świadectwie trzeciej klasy gimnazjum lub ósmej klasy szkoły podstawowej oraz szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

  Zaświadczenie lekarskie

  Dodatkowym warunkiem przyjęcia do klas technikum oraz branżowej szkoły I Stopnia jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w wybranym zawodzie/specjalności.

  Wymagane dokumenty

  • 2 zdjęcia (zdjęcia podpisane)
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia Gimnazjum lub Szkoły podstawowej(dot. szkoły podstawowej ośmioklasowej)
  • zaświadczenie lekarskie  – skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie naszej szkoły ( 3 lipca )

  Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

  lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

  Bardziej szczegółowe informacje w regulaminie rekrutacji 2019/2020, do pobrania w formie pliku .pdf poniżej.

  Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły tel. (12) 421 38 44, wew. 18 i 32 

   

  Już dziś zgłoś się do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia
  Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

  Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w zawodzie
  Nauczysz się języków obcych
  Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy
  Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

  Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
  postaw na zawody z przyszłością!

  STATUT

  REGULAMINY REKRUTACJI 2019-2020:

  Regulamin przyjmowania 2019 2020 po gimnazjum

  Regulamin przyjmowania 2019 2020 po szkole podstawowej

  Aneks do regulaminu

  Wniosek o przyjęcie do Zespoły Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości 2019/2020:

  Wniosek do szkoły branżowej po gimnazjum      Wniosek do szkoły branżowej po szkole podstawowej

   Wniosek do technikum po gimnazjum      Wniosek do technikum po szkole podstawowej
Współpracujemy z: