Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Rekrutacja 2020/2021 > Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy

do ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

im. Ks. Kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

– do Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

Technik ekonomista, spec. doradca biznesowy,
Technik handlowiec, spec. doradca handlowy,
Technik organizacji turystyki,
Technik logistyk.

Nauka w technikum trwa pięć lat.

Po ukończeniu szkoły uczeń posiada wykształcenie średnie.

Może też przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na w szkole wyższej. Gdy zda egzaminy zawodowe (w różnych terminach – zależnie od zawodu, niektóre nawet już po drugiej klasie), zdobywa odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Co nas wyróżnia?

 • szkoła jest bezpłatna,
 • znakomita lokalizacja – blisko centrum Krakowa, bardzo dobry dojazd,
 • praktyka zawodowa w zaprzyjaźnionych firmach na terenie Krakowa i poza nim,
 • praktyczna nauka zawodu za granicą (w ramach projektów unijnych),
 • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów,
 • dofinansowanie klasowych wyjść do kina, teatru, wycieczek,
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze,
 • możesz działać w teatrze szkolnym „Ulica Rzeźnicza”, jako wolontariusz, w zespole wokalno-tanecznym, w Samorządzie Uczniowskim (nasza uczennica jest przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa),
 • posiadamy świetnie wyposażone: salę gimnastyczną i siłownię, sprzęt bokserski,
 • organizujemy sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,
 • życzliwa atmosfera,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska,
 • nowoczesne pracownie multimedialne,
 • pracownia aktywności zawodowej,
 • biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • sklepik,
 • inne.

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

 

Do klasy pierwszej Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości mogą ubiegać się absolwenci ósmej klasy szkoły podstawowej.

Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną.

Rekrutacja elektroniczna – Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl – od 11 maja 2020 r.

 • Kandydaci będący absolwentami ósmej klasy szkoły podstawowej objętej informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do systemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swojej szkole.
 • Kandydaci z ósmej klasy szkoły podstawowej, nieobjętej informatycznym systemem rekrutacyjnym, logują się do systemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

Wymagane dokumenty:

 • 2 podpisane zdjęcia,
 • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
 • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenie lekarskie  (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie uczniowskim naszej szkoły – zob. regulamin rekrutacji).

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie rekrutacji 2020/2021 –

do pobrania w formie pliku PDF poniżej.

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym  – tel.  (12) 421 38 44, wew. 18 i 32.

 Już dziś zgłoś się do naszej Szkoły.

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w zawodzie.
Nauczysz się języków obcych.
Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy.
Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
postaw na zawody z przyszłością!

POSTAW NA RZEMIOSŁO!

STATUT

Regulamin rekrutacji 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do Technikum 2020/2021
Współpracujemy z: