Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Rekrutacja 2020/2021

Rekrutacja 2020/2021

Dostępne podstrony:

 • Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości
 • Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia
 • Serdecznie zapraszamy

  do ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
  im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy
  Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie,

  w skład którego wchodzą:

  Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości
  oraz
  Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

  REKRUTACJA KROK PO KROKU

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

   

  Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

  Do klasy pierwszej (technikum i szkoła branżowa) mogą ubiegać się absolwenci ósmej klasy szkoły podstawowej.

  Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną.

  Rekrutacja elektroniczna – Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl – od 15 czerwca 2020 r.

  • Kandydaci będący absolwentami ósmej klasy szkoły podstawowej objętej informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do systemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swojej szkole.
  • Kandydaci z ósmej klasy szkoły podstawowej, nieobjętej informatycznym systemem rekrutacyjnym, logują się do systemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

  O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

  Wymagane dokumenty:

  • 2 podpisane zdjęcia,
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie lekarskie  (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie uczniowskim naszej szkoły – zob. regulamin rekrutacji),
  • w przypadku szkoły Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia dodatkowo umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

   

  Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

   

  Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie rekrutacji 2020/2021 –
  do pobrania w formie pliku PDF poniżej.
  W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym  – tel.  (12) 421 38 44, wew. 18 i 32.

   Już dziś zgłoś się do naszej Szkoły.

  Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w zawodzie.
  Nauczysz się języków obcych.
  Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy.
  Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

  Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
  postaw na zawody z przyszłością!

  POSTAW NA RZEMIOSŁO!

   

  STATUT

  Regulaminem rekrutacji 2020/2021

  Regulamin może ulec zmianie w przypadku podjęcia nowych decyzji przez MEN.

  Podanie do ZSRiP – technikum

  Podanie do ZSRiP – szkoła branżowa
Współpracujemy z: