Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Rekrutacja 2020/2021 > Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Serdecznie zapraszamy

do ZESPOŁU SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy

Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

– do Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I stopnia MIRiP w Krakowie

 

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

Do klasy pierwszej Rzemieślniczej Szkoły Branżowej I stopnia mogą ubiegać się absolwenci ósmej klasy szkoły podstawowej.

Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną.

Rekrutacja elektroniczna – Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych odbywa się z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego pod adresem internetowym www.krakow.e-omikron.pl – od 15 czerwca 2020 r.

  • Kandydaci będący absolwentami ósmej klasy szkoły podstawowej objętej informatycznym systemem rekrutacyjnym logują się do systemu z wykorzystaniem numeru PESEL oraz hasła dostępowego, które otrzymują w swojej szkole.
  • Kandydaci z ósmej klasy szkoły podstawowej, nieobjętej informatycznym systemem rekrutacyjnym, logują się do systemu korzystając jedynie z numeru PESEL.

O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych na świadectwie ukończenia ósmej klasy szkoły podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia uczniów. Szkoła nie przeprowadza dodatkowych egzaminów.

Wymagane dokumenty:

  • 2 podpisane zdjęcia,
  • poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
  • poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie lekarskie  (skierowanie do lekarza medycyny pracy wydawane jest w sekretariacie uczniowskim naszej szkoły – zob.),
  • umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego.

 

Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w danej szkole są oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w regulaminie rekrutacji 2020/2021 –

do pobrania w formie pliku PDF poniżej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkolnym  – tel.  (12) 421 38 44, wew. 18 i 32.

 Już dziś zgłoś się do naszej Szkoły.

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w zawodzie.
Nauczysz się języków obcych.
Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy.
Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
postaw na zawody z przyszłością!

POSTAW NA RZEMIOSŁO!

STATUT

Regulamin rekrutacji 2020/2021

Regulamin może ulec zmianie w przypadku podjęcia nowych decyzji przez MEN.

Podanie do ZSRiP – szkoła branżowa

Nie jesteś pewien, jak wypełnić podanie do szkoły branżowej? Zobacz WZÓR!
Współpracujemy z: