Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Technik logistyk

Technik logistyk

Nauka w Technikum trwa 5 lat – po szkole podstawowej, a 4 lata po gimnazjum i kończy się egzaminem maturalnym.

Zawód technika logistyka jest obecnie bardzo poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Prognozy rynku pracy wskazują, że tendencja ta w najbliższych latach nie ulegnie zmianie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwent otrzymuje tytuł technika logistyka.

Kwalifikacje dla zawodu technik logistyk 333107 i harmonogram zdobywania kwalifikacji:

Absolwent potrafi:

 • zarządzać zapasami z uwzględnieniem warunków zapotrzebowania
 • organizować transport zgodnie z zasadami łańcucha dostaw
 • organizować funkcjonowanie transportu uwzględniając sieć powiązań miedzy przedsiębiorstwami
 • stosować zasady bezpieczeństwa i ochrony środowiska przy przewozie ładunków
 • przygotowywać zasady organizacji i technologii magazynowania do planowania współpracy z firmami produkcyjnymi i handlowymi
 • planować zadania logistyczne
 • wykorzystywać techniki teleinformatycznej w logistyce

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych
 • działach handlowych
 • działach dystrybucyjnych
 • działach usługowych
 • działach transportowo – spedycyjnych
 • jednostkach samorządu terytorialnego

Absolwent tego kierunku nabywa również umiejętności praktyczne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie logistyki!

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą również kontynuować naukę w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na różnych kierunkach.
Współpracujemy z: