Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy

Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia powstała 1 września 2014 roku (wtedy jako Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

W pierwszym roku działalności do szkoły uczęszczało tylko 12 uczniów…, jednak czas pokazał, że rzemiosło się mocno rozwija!

Uczniowie i ich rodzice docenili korzyści, które oferuje szkoła prowadzona przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości i dzięki temu obecnie, czyli w roku szkolnym 2019/2020 do szkoły
(Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie)
uczęszcza ok. 750 uczniów!

Obecnie szkołę tworzą Publiczne Technikum Rzemiosła i PrzedsiębiorczościRzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia.

Więcej w zakładkach Rekrutacja 2020/2021Oferta edukacyjna.

Zapraszamy do nas już dziś!
Współpracujemy z: