Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Branżowa Szkoła I Stopnia > Branża spożywcza

Branża spożywcza

Wędliniarz

Produkuje przetwory mięsne i tłuszczowe – rozbiera i wykrawa mięso – magazynuje i przygotowuje mięso do dystrybucji – wykonuje prace związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych – magazynuje i przygotowuje przetwory mięsne i tłuszczowe do dystrybucji Twoja praca będzie mieć charakter zespołowy. Będziesz kontaktować się ze współpracownikami i przełożonymi. W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawność manualna. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne

...czytaj więcej

Piekarz

Produkuje wyroby piekarskie – magazynuje surowce piekarskie – wytwarza ciasta oraz kształtuje wyroby piekarskie – przygotowuje kęsy ciasta do wypieku i wypieka ciasta – przygotowuje pieczywo do dystrybucji Będziesz pracować samodzielnie lub z pomocnikiem. Twoje kontakty z ludźmi będą ograniczać się do pracowników zmiany. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach:

...czytaj więcej

Kucharz

Sporządza potrawy i napoje – przechowuje żywność – sporządza i ekspediuje potrawy i napoje Niezbędna jest wrażliwość estetyczna i smakowa. Najczęściej będziesz pracować w zespole. Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego. Praca kucharza ma charakter zrutynizowany, lecz może zdarzyć się sytuacja, w której klient poprosi o przygotowanie nietypowego dania. W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks.

...czytaj więcej

Cukiernik

Produkuje wyroby cukiernicze Magazynuje surowce cukiernicze Wytwarza wyroby cukiernicze Dekoruje wyroby cukiernicze i przygotowuje je do dystrybucji Będziesz pracować w zespole. W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz dotyku. Przy dekorowaniu ciast i tortów istotne są uzdolnienia plastyczne. Kariera Edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik technologii żywności. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator maszyn i urządzeń

...czytaj więcejWspółpracujemy z: