Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Aktualności > UWAGA! Przedłużamy termin składania wniosków – projekt PO WER Czechy BRNO GR.II

UWAGA! Przedłużamy termin składania wniosków – projekt PO WER Czechy BRNO GR.II

UWAGA! Przedłużamy termin składania wniosków do udziału w projekcie PO WER – Czechy – GR. II.
Wnioski możecie składać jeszcze do 9 stycznia 2019 (włącznie).

W związku z tym ogłoszenie wyników rekrutacji planowane jest na 14 stycznia 2019.

 

Przypominamy warunki zgłoszenia udziału w projekcie:

 Zgłoszenie udziału w Projekcie:
– wypełnienie (elektronicznie), wydrukowanie, podpisanie, przedłożenie wychowawcy i pedagogowi szkolnemu w celu uzyskania opinii i podpisów oraz złożenie w Sekretariacie Szkoły Formularza Zgłoszeniowego (do pobrania poniżej)
– zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji (do pobrania poniżej lub w Sekretariacie Szkoły),
– Po zakwalifikowaniu do Projektu OBOWIĄZKOWY udział w kursie przygotowawczym przed wyjazdem (językowym, kulturowym, który będzie odbywał się na terenie Szkoły).
– Termin składania Formularzy Zgłoszeniowych: 9.01.2018 r.
– Wyniki rekrutacji zostaną wywieszone w gablocie obok sekretariatu w dniu 14.01.2019 r.
– UWAGA: w projekcie nie mogą brać udziału osoby, które uczestniczyły w wyjeździe do Brna w 2018 r.

DO POBRANIA:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZNIOWIE
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
Współpracujemy z: