Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Aktualności > WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Wyniki egzaminu maturalnego ukażą s11 sierpnia 2020 r.
Kody do logowania do systemu OBIEG są do odebrania w sekretariacie uczniowskim.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego pod warunkiem, że:
– przystąpił do wszystkich przedmiotów obowiązkowych i żaden nie został mu unieważniony,
– przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Absolwent w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników- nie później niż do 14 sierpnia, składa pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego (załącznik nr 7).

ZAŁĄCZNIK NR 7 – DO POBRANIA

Egzamin maturalny poprawkowy odbędzie się 8 września 2020 r.
Współpracujemy z: