ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

NOMINACJA PANI DYREKTOR DO NAGRODY IM. A. WEYSSENHOFFA

Z wielką radością informujemy, że Pani Dyrektor Elżbieta Kosacka, została nominowana do Nagrody im. Antoniego Weyssenhoffa A. D 2021. Nagroda im. Antoniego Weyssenhoffa została ustanowiona przez prezydenta Krakowa dla podkreślenia znaczenia pracy i działalności na rzecz młodzieży w Krakowie.

...czytaj więcej

SYMBOLE NARODOWE – KRÓTKA LEKCJA HISTORII

Zgodnie z art. 1 ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych: orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego” są symbolami Rzeczypospolitej Polskiej. Symbole Rzeczypospolitej Polskiej pozostają pod szczególną ochroną prawa, przewidzianą w odrębnych przepisach, a otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej oraz

...czytaj więcejWspółpracujemy z: