ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > AKTUALNE WYTYCZNE W SPRAWIE PRAKTYK – OD 30 LISTOPADA 2020 R.

AKTUALNE WYTYCZNE W SPRAWIE PRAKTYK – OD 30 LISTOPADA 2020 R.

Zajęcia praktyczne dla uczniów szkoły branżowej I stopnia

Od 30 listopada 2020 roku uczniowie BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA będący młodocianymi pracownikami wracają na praktyki do pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika (w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie wchodzi w życie 30 listopada 2020 r.)

Praktyki zawodowe dla technikum 

Począwszy od 24 października 2020 roku do 3 stycznia 2021 roku praktyki zawodowe uczniów TECHNIKUM realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Praktyki mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.
Współpracujemy z: