ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

Cukiernik

  • Produkuje wyroby cukiernicze
  • Magazynuje surowce cukiernicze
  • Wytwarza wyroby cukiernicze
  • Dekoruje wyroby cukiernicze i przygotowuje je do dystrybucji

Będziesz pracować w zespole. W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz dotyku. Przy dekorowaniu ciast i tortów istotne są uzdolnienia plastyczne.

Kariera Edukacyjna:

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik technologii żywności. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, piekarz, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego.

Warunki pracy:

Będziesz pracować średnio 9 godzin dziennie. Praca może odbywać się zarówno w dzień, jak i w nocy, w zależności od wielkości zakładu i zapotrzebowania rynkowego na wyroby cukiernicze. W wielkich przedsiębiorstwach przemysłu cukierniczego jest to praca zmianowa. Będziesz pracować na stojąco lub w ruchu w pomieszczeniach zamkniętych o wysokiej temperaturze. Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Łatwo zmienić pracę.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach wytwarzających artykuły cukiernicze, ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze. Możesz pracować w barach, restauracjach przy wykonywaniu deserów. Możesz także założyć własną działalność gospodarczą.

Fot. M. Frankowska

Zdjęcia wykonane w PRACOWNI CUKIERNICZEJ „Cichowscy”
ul. Starowiślna 21, 31-038 Kraków

http://www.cichowscy.pl/

 

Film prezentujący zawód cukiernik:
Współpracujemy z: