ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

Elektromechanik

  • Montuje i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne

Będziesz mieć wybór rodzaju pracy. Możesz pracować indywidualnie lub w zespole. Praca w przedsiębiorstwach jest zrutynizowana. W niedużych warsztatach będziesz nawiązywać kontakt z klientem oraz negocjować zakres prac i ceny za usługę. Od jakości wykonania pracy będzie zależeć liczba zleceń.

Kariera edukacyjna:

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk i technik elektryk. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych. Wskazana jest znajomość języków obcych. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy.

Warunki pracy:

Będziesz pracować ok. 8 godzin dziennie zazwyczaj tylko w dni robocze. Nie wyklucza się pracy zmianowej. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych lub w otwartym terenie, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Będziesz pracować w pozycji siedzącej lub stojącej.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia chłodnicze lub dźwigowe, a także urządzenia elektryczne taboru kolejowego. Możesz prowadzić własną firmę.

Zdjęcia wykonane w Zakładzie Usługowo-Elektromechanicznym Krzysztof Szczepanik
ul. Zarzecze 62, 30-134 Kraków

http://www.przezwajanie.eu/

 

Film prezentujący zawód elektromechanik:
Współpracujemy z: