ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

Elektryk

  • Montuje i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne
  • Montuje i konserwuje instalacje elektryczne

Będziesz pracować indywidualnie i w zespole. Niezbędna jest umiejętność współpracy i wzajemna pomoc. Będziesz odpowiedzialny za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale również za bezpieczeństwo ludzi. Ze względu na dużą odpowiedzialność, mimo że zadania i czynności cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy jako zrutynizowanej.

Kariera edukacyjna:

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk i technik elektryk.

Warunki pracy:

Będziesz pracować 8 godzin w stałych godzinach lub w systemie zmianowym zarówno w dzień, jak i w nocy. Zdarza się również potrzeba pracy w dni powszechnie wolne (soboty, niedziele i święta). Będziesz pracować w zmiennych warunkach atmosferycznych zarówno na otwartej przestrzeni, jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Możesz pracować na wysokości (słupy, rusztowania, dachy). Będziesz pracować w różnych pozycjach ciała – stojącej, chodzącej, a także siedzącej, czasami jest to praca ponad wysokością głowy lub w przysiadzie.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).
Możesz prowadzić własną firmę.

Zdjęcia wykonane w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Leszek Janowski

ul. Mogilska 23, 31-542 Kraków

 

Film prezentując zawód elektryk:
Współpracujemy z: