ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA

19 listopada 2019 r. uczniowie klas: 2 A, 2 TT, grupa 2 TL (WOS) i 3 AR z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP uczestniczyli w obchodach Europejskiego Dnia Prawnika. Wzięli oni udział w lekcji poprowadzonej przez przedstawicielkę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie – p. mec. Annę Jasielską Papierkowską.
Europejski Dzień Prawnika ustanowiony został przez CCBE – Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy i w tym roku tematem przewodnim jest „prawo do pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych” oraz „uzyskania pomocy prawnika w warunkach pozbawienia wolności”. Pomoc prawna z urzędu jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości należy do praw podstawowych, a także stanowi zasadniczą część i instrument praw człowieka, określony i chroniony treścią art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, tzn. swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla każdego człowieka. Celem spotkania z uczniami jest przedstawienie zagadnień związanych z wiodącym tematem Europejskiego Dnia Prawnika, a także pokazanie, że prawo odnosi się do wszystkich dziedzin życia, w tym codziennych sytuacji,
z którymi spotykamy się na co dzień.
Współpracujemy z: