ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

Kaletnik

  • Wykonuje, naprawia i przeprowadza renowację wyrobów kaletniczych

Będziesz pracować indywidualnie, samodzielnie wykonując powierzoną część pracy.

Kariera edukacyjna:

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik technologii wyrobów skórzanych.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kuśnierz, obuwnik, technik obuwnik, technik technologii wyrobów skórzanych.

Warunki pracy:

Będziesz pracować średnio 8 godzin na jedną zmianę od 7 do 15, tylko w dni powszednie. W prywatnych zakładach rzemieślniczych może obowiązywać praca w wolne soboty i do 10 godzin dziennie, gdy będzie tego wymagać terminowa realizacja zamówienia. Będziesz pracować w dobrze oświetlonych, wentylowanych pomieszczeniach. Będziesz pracować w pozycji siedzącej lub stojącej.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowo-produkcyjnych i rzemieślniczych produkujących wyroby kaletnicze oraz w firmach dystrybucji wyrobów kaletniczych i handlu nimi. Możesz prowadzić własny zakład kaletniczy.

 

Film prezentujący zawód kaletnik:
Współpracujemy z: