ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Kontakt

Kontakt

KONTAKT


Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie

ul. Rzeźnicza 4, 31-540 Kraków
Numer RSPO: 267667
REGON: 380484650

www.szkola.izba.krakow.pl
www.facebook.pl/szkolamirip

W skład Zespołu Szkół wchodzą:

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia MIRiP w Krakowie
Numer RSPO: 124964
REGON: 123207846

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Numer RSPO: 267346
REGON: 380185321


Dyrektor Szkoły – Elżbieta Kosacka

godziny dyżurów:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12:00 – 13:00

9:00-10:00

12:00 – 13:00

12:00 – 13:00


Wicedyrektor Szkoły – Kazimierz Mastek

godziny dyżurów:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30-12:30

12:30 – 16:45

12:30 – 17:40

12:30 – 16:45


Wicedyrektor Szkoły – Magdalena Piórecka

godziny dyżurów:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

12:30 – 16:45

7:30 – 12:30

7:30 – 12:30

7:30 – 12:30


Kierownik ds. szkolenia praktycznego – Renata Grzyb

ul. Rzeźnicza 4, II piętro, pok. 219
tel. 12 421 38 44, wewn. 39, tel. kom. 532 720 865
praktyki.szkola@izba.krakow.pl

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 –10:30

9:30 – 14:00

7:30-15:00

10:30-14:30

8:45-11:45

godziny dyżurów dyrektorskich – p. Renata Grzyb:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:30 – 12:30

12:30 – 16:45


Sekretariat główny – Katarzyna Samolej

sekretariat.szkola@izba.krakow.pl
tel. 12 421 38 44, wewn. 14
fax 12 413 86 98

godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00

Sekretariat uczniowski – p. Elżbieta Augustyn

ul. Rzeźnicza 4, Kraków (I p., pok. 110)
tel. 12 421 38 44, wewn. 32
szkola@izba.krakow.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00


Pielęgniarka dyplomowana – Małgorzata Gidzińska

godziny pracy:

poniedziałek 7:30-14:30
wtorek 8:00-15:00
środa 8:00-15:00
czwartek 7:30-11:30
piątek 8:00-11:00


Główny księgowy Szkoły – Piotr Janas

ul. Św. Anny 9, Kraków (I p., pok. 17), tel. 12 422 77 87
ul. Rzeźnicza 4, Kraków (I p., pok. 112), tel. 12 421 38 44 wewn. 11
ksiegowosc@izba.krakow.pl

godziny pracy:
poniedziałek, środa, piątek 9:00-15:00

Kierownik ds. administracyjnych – Tomasz Kowalik
Z-ca kierownika – Anna Burnetko

ul. św. Anny 9, Kraków (I p., pok. 17), tel. 12 422 77 87
ul. Rzeźnicza 4, Kraków (I p., pok. 112), tel. 12 421 38 44 wewn. 11

godziny pracy:
poniedziałek, środa, piątek: 8:00 – 16:00

Specjalista ds. kadr – Elżbieta Wereszczyńska

godziny pracy:
wtorek 8:00 – 16:00
środa 8:00 – 16:00
czwartek 8:00 – 12:00


Pedagog – Piotr Tandyrak

ul. Rzeźnicza 4, I p., pok. 103
tel. 12 421 38 44, wewn. 38
tel. 530641463
pedagog.szkola@izba.krakow.pl

godziny dyżurów:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7:00-14:00

7:00-14:00

7:00-13:00

7:00-12:00

7:00-12:00

Pedagog specjalny  – Piotr Tandyrak

ul. Rzeźnicza 4, I p., pok. 103
tel. 12 421 38 44, wewn. 38
tel. 530641463
pedagog.szkola@izba.krakow.pl

godziny dyżurów:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:00-15:00

14:00-15:00

13:00-14:00

12:00-13:00

12:00-13:00


Psycholog – Magdalena Łacheta-Kowalska

ul. Rzeźnicza 4, I p., pok. 103
tel. 12 421 38 44, wewn. 38
pedagog.szkola@izba.krakow.pl

godziny dyżurów:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:00-14:30

10:00-16:00

11:00-14:00

8:30-13:30

10:30-13:00


Samorząd Uczniowski – opiekunowie Barbara Gawin, Wojciech Zgud

E-mail: samorzadzsrip4@gmail.com


Projekty unijne dla szkoły – Beata Ostrowska, Monika Olejnik

ul. św. Anny 9, Kraków (I p., pok. 11)
tel. 12 421 52 51
promocja@izba.krakow.pl
projekty@izba.krakow.pl


Dane do faktur:

Nabywca:
Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. św. Anny 9
31-008 Kraków
NIP 6750200019

Odbiorca:
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
MIRiP w Krakowie
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków

Nr konta:

Bank PKO SA III O/Kraków
38 1240 4650 1111 0010 8493 5363
Współpracujemy z: