ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

Krawiec

  • Wykonuje usługi krawieckie

– wykonuje wyroby odzieżowe

– wykonuje prace związane z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych

Twoja praca może mieć charakter zarówno indywidualny, jak i zespołowy. Im większy zakład, tym bardziej wzrasta różnorodność kontaktów. Będziesz wykonywać czynności, które nie mają charakteru rutynowego. Będziesz zawsze odpowiedzialny za jakość wyrobu. Dodatkowo przed klientem będziesz odpowiadać za zgodność uszytej odzieży z zamówieniem, za prawidłowe i estetyczne wykonanie, za racjonalne wykorzystanie materiału.

Kariera edukacyjna:

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik technologii odzieży. Powinieneś interesować się trendami w modzie, nowymi materiałami, nowymi technikami szycia. Wskazane jest ukończenie kursu z zakresu małej księgowości.

Warunki pracy:

Pracując na własny rachunek, sam ustalasz sobie czas pracy. Zatrudniony w przedsiębiorstwie będziesz pracować 8 godzin dziennie, najczęściej w stałych porach i w ciągu dnia, zasadniczo tylko w dni robocze. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, w otoczeniu maszyn, w dobrych warunkach oświetleniowych. Większość czynności będziesz wykonywać w pozycji siedzącej, w pochyleniu, często też na stojąco.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących odzież lekką, ciężką i skórzaną, zakładach usługowych, wytwórniach odzieży roboczej, ochronnej, dodatków do odzieży, bielizny. Możesz prowadzić własny zakład krawiecki.

 

Zdjęcia wykonane w pracowni „Jola Przebinda Pracownia Krawiecka”

ul. Wybickiego 7c, 31-261 Kraków

http://www.pracowniakrawiecka.com

 

Film prezentujący zawód krawiec:

 
Współpracujemy z: