ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

Kuśnierz

  • Wykonuje, naprawia i przeprowadza renowację wyrobów kuśnierskich

– wykonuje wyroby kuśnierskie

– wykonuje naprawy, przeróbki i renowację wyrobów kuśnierskich

Będziesz wykonywać pracę, w zależności od miejsca zatrudnienia, indywidualnie lub zespołowo. Powinieneś posiadać umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi i łatwość w komunikowaniu się z nimi, a także umiejętność współdziałania w wykonywaniu prac zespołowych.

Kariera edukacyjna:

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik technologii wyrobów skórzanych.
Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kaletnik, obuwnik, technik obuwnik, technik technologii wyrobów skórzanych.

Warunki pracy:

Będziesz pracować zwykle 8 godzin w dzień. W okresie jesienno-zimowym czas pracy może się wydłużyć ze względu na większą liczbę zamówień. Będziesz pracować w budynku, w pomieszczeniu zamkniętym. Praca Twoja odbywać się będzie w pozycji siedzącej i stojącej.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach produkujących odzież skórzaną, futrzaną i inne wyroby skórzane. Możesz być zatrudniony w zakładach rzemieślniczych. Możesz samodzielnie prowadzić zakład kuśnierski.

 

Film prezentujący zawód kuśnierz:
Współpracujemy z: