ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Uczymy w zawodach... > Zawód motoryzacyjny > Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

  • Diagnozuje i naprawia podzespoły i zespoły pojazdów samochodowych

Będziesz pracować indywidualnie lub w małych zespołach. Będziesz konsultować swoje czynności z brygadzistą lub mistrzem warsztatowym celem ustalenia planu działań naprawczych.

Kariera edukacyjna:

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodów technik pojazdów samochodowych. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz obsługi komputera. Wymagane posiadanie prawa jazdy.

Warunki pracy:

Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia przeciętnie 8 godzin. Najwięcej prac będziesz wykonywać w sezonie letnim. Będziesz pracować w wentylowanych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu. Może się zdarzyć, że będziesz narażony na zanieczyszczenie powietrza pyłem, substancjami drażniącymi, toksycznymi, nieprzyjemny zapach spalin, hałas i drgania. Pracę będziesz wykonywać w różnych pozycjach: stojącej, siedzącej, leżącej i w ruchu.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo-naprawczych. Możesz prowadzić własny warsztat. Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.

Fot. M. Frankowska

Zdjęcia wykonane w zakładzie Pana Tadeusza Dąbrowskiego.
Firma DĄBROWSKI
AUTO-SERWIS

inż. Tadeusz Dąbrowski
ul. Jerzmanowskiego 33c
30-836 Kraków
http://www.dabrowski.autocech.pl

 

Film prezentujący zawód mechanik pojazdów samochodowych:
Współpracujemy z: