ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Uczymy w zawodach... > Zawód budowlany > Monter sieci i instalacji sanitarnych

Monter sieci i instalacji sanitarnych

  • Wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci komunalnych

– wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych

– wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci gazowych

– wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych oraz węzłów ciepłowniczych

  • Wykonuje roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych

– Wykonuje roboty związane z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych

– Wykonuje roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

– Wykonuje roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

Będziesz pracować zarówno indywidualnie, jak i współpracować z ludźmi, nawiązywać kontakty, współdziałać z zespołem oraz podporządkowywać się narzuconym ścisłym instrukcjom. Nie jest to praca monotonna, wymaga ciągłej uwagi i skupienia. Będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. W tym zawodzie szczególnie ważna jest sumienność i dokładność, odpowiedzialność za podejmowane decyzje i szybkie tempo pracy przy usuwaniu awarii.

Kariera edukacyjna:

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik urządzeń sanitarnych. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie technik gazownictwa. Wskazane są dodatkowe kwalifikacje z zakresu spawania gazowego lub elektrycznego.

Warunki pracy:

Będziesz pracować przeważnie 8 godzin na dobę w systemie zmianowym. W przypadkach awarii czas pracy może ulec przedłużeniu. Może to być praca sezonowa. Będziesz wykonywać swoją pracę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na otwartej przestrzeni, w tunelach, kanałach, wykopach, na estakadach i innych konstrukcjach wsporczych. Będziesz pracować w różnej temperaturze i wilgotności powietrza, jak i na różnych wysokościach.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych, instalacyjnych, warsztatach rzemieślniczych, administracji obiektów budowlanych. Możesz prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.

Fot. M. Frankowska

Zdjęcia wykonane w zakładzie ZISTECHNIKA Sp. z o. o.
ul. Zygmuntowska 12, 31-314 Kraków.

www.zistechnika.pl

 

Film prezentujący zawód monter sieci i instalacji sanitarnych:
Współpracujemy z: