ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

Murarz-tynkarz

  • Wykonuje roboty murarskie i tynkarskie

– wykonuje zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe

– wykonuje murowane konstrukcje budowlane

– wykonuje tynki

– wykonuje remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Będziesz pracować w zespole. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie.

Kariera edukacyjna:

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik budownictwa. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, kamieniarz, zdun, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i mostów kolejowych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej. Wskazane jest posiadanie prawa jazdy, a także znajomość języka obcego.

Warunki pracy:

Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia, przeciętnie 8 godzin. Najwięcej prac będziesz wykonywać w sezonie letnim. Będziesz pracować na placu budowy lub wewnątrz obiektu budowanego lub remontowanego.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych.
Możesz prowadzić firmę remontowo-budowlaną. Możesz podjąć pracę w innej miejscowości, a nawet skorzystać z oferty pracy poza granicami kraju.

 

Film prezentujący zawód murarz-tynkarz:
Współpracujemy z: