ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

Piekarz

  • Produkuje wyroby piekarskie

– magazynuje surowce piekarskie

– wytwarza ciasta oraz kształtuje wyroby piekarskie

– przygotowuje kęsy ciasta do wypieku i wypieka ciasta

– przygotowuje pieczywo do dystrybucji

Będziesz pracować samodzielnie lub z pomocnikiem. Twoje kontakty z ludźmi będą ograniczać się do pracowników zmiany.

Kariera edukacyjna:

Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego.

Warunki pracy:

Będziesz pracować głównie w godzinach nocnych, a także w święta i dni wolne. Cały dzień będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych, wysokiej temperaturze. Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w zakładach piekarskich, cukierniach, zakładach gastronomicznych. Możesz prowadzić własną piekarnię.

Zdjęcia wykonane w PIEKARNI ,,KRAKOWIANKA”Grzegorz Czaja Spółka jawna
ul. Szlak 59, 31-153 Kraków

http://www.krakowianka.prv.pl/

 

Film prezentujący zawód piekarz:
Współpracujemy z: