ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

Przetwórca mięsa

  • Produkuje przetwory mięsne i tłuszczowe

– rozbiera i wykrawa mięso

– magazynuje i przygotowuje mięso do dystrybucji

– wykonuje prace związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych

– magazynuje i przygotowuje przetwory mięsne i tłuszczowe do dystrybucji

Twoja praca będzie mieć charakter zespołowy. Będziesz kontaktować się ze współpracownikami i przełożonymi. W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz sprawność manualna.

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, cukiernik, piekarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego. Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik technologii żywności.

Warunki pracy:

Będziesz pracować 8 godzin najczęściej w systemie jedno-, dwu- i trzyzmianowym (włącznie z pracą nocną). W okresach większego zapotrzebowania na wyroby zakładu, np. w okresie przedświątecznym, wymiar czasu pracy może ulec wydłużeniu. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych. W miejscu pracy będziesz mieć stały kontakt z zimną lub gorąca wodą, parą. Niezwykle ważne w tym zawodzie jest przestrzeganie procedur i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kariera zawodowa:

Pracę znajdziesz w ubojniach i zakładach mięsnych, w zakładach gastronomicznych i sklepach. Możesz także prowadzić własną firmę przetwórstwa mięsa.

 

Film prezentujący zawód przetwórca mięsa:
Współpracujemy z: