ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > STYPENDYSTKI ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

STYPENDYSTKI ZA ROK SZKOLNY 2019/2020

04 grudnia 2020 r. na ręce Pani Dyrektor Elżbiety Kosackiej zostały przesłane z Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie dyplomy potwierdzające przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów – za rok szkolny 2019/2020. Niestety osobiste wręczenie przez Panią Kurator Barbarę Nowak było niemożliwe ze względu na sytuację sanitarano-epidemiologiczną.

Z naszej szkoły mamy dwie stypendystki kierunków technicznych:

  1. Bernadettę Gawron – obecnie w klasie 2 TEP (po szkole podstawowej),
  2. Agatę Jasińską – obecnie w  klasie 4 A (po gimnazjum).

Serdeczne gratulacje dla Uczennic i ich Rodziców oraz dla Nauczycieli !

Podziękowania za solidną naukę, pielęgnowanie talentów i ciągłe doskonalenie się, za codzienną odpowiedzialną postawę.

 

Bernadetta Gawron – uczęszczam do drugiej klasy i uczę się zawodu technik ekonomista. Lubię zwierzęta i naukę. Staram się pomagać ludziom, dlatego jestem w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej w pobliskiej jednostce OSP. Interesuję się architekturą oraz rysunkiem. Po szkole planuję iść na studia.

Agata Jasińska – uczęszczam do czwartej klasy i uczę się zawodu technik handlowiec. Jedną z moich pasji jest pomaganie innym, działanie na rzecz wolontariatu, Caritasu. Łączenie obowiązków ucznia i praca w wolontariacie uwiadamia mi, jakie mam mocne i słabe strony. Interesuję się także sportem, od dwóch lat trenuję Krav Mage. Jestem osobą ambitną i pozytywnie nastawioną do ludzi. Uwielbiam brać udział w różnych konkursach, zawodach. Po skończeniu technikum chciałabym rozpocząć studia na kierunku psychologiczno-pedagogicznym.
Współpracujemy z: