ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > Uwaga Mistrzowie szkolący! Harmonogram szkoleń.

Uwaga Mistrzowie szkolący! Harmonogram szkoleń.

 

Kliknij, aby pobrać HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

Szanowni Państwo,

Mistrzowie szkolący

Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie uprzejmie informuje, że w związku z realizacją Projektu Nr 2016-1-PL01-KA102-024602 „Nauka +zawód=lepszy start w dorosłość! Staże zawodowe 20 uczniów w przedsiębiorstwach w Niemczech” realizowanego w ramach Programu POWER rozpoczyna cykl kursów przygotowawczych dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz tych, którzy są na Liście Rezerwowej.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie, zgodnie z wymogami UE, jest udział uczestnika w szkoleniach przygotowawczych przed wyjazdem na staż z zakresu przygotowania: pedagogicznego od strony osobowej, pedagogicznego od strony zawodowej, kulturowego, językowego ogólnego i zawodowego oraz z przedsiębiorczości.

Szkolenia będą organizowane w budynku Szkoły w dniach: 12.06.2017, 19.06.2017, 23.06.2017, 26.06.2017, 27.06.2017, 07.08.2017, 17.08.2017, 18.08.2017 r.

W zawiązku z powyższym prosimy o zwolnienie uczniów w wymienionych wyżej dniach z odbywania praktyki.

Informujemy, że w czasie odbywania praktyki w Niemczech uczniowie będą pracować w niemieckich zakładach rzemieślniczych i okres ten jest wliczany do czasu trwania praktycznej nauki zawodu (nie może być traktowany jako wykorzystanie urlopu przez ucznia).

Ponadto informujemy, że odpowiadając na liczne prośby ze strony mistrzów szkolących od dnia 01.09.2017 r. będzie w naszej Szkole zatrudniony Kierownik Szkolenia Praktycznego do kontaktu z pracodawcami, w celu jego usprawnienia.

Z poważaniem,

Koordynator Projektu

Tomasz Kowalik

/ tel. 12 4215251/
Współpracujemy z: