ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > Wykłady z filozofii 14-21.01.2020 roku.

Wykłady z filozofii 14-21.01.2020 roku.

W dniach 14-21 stycznia 2020 roku klasy 1TEP oraz 1TLP wzięły udział w wykładach poświęconych filozofii Friedricha Nietzschego. Zajęcia zostały przygotowane przez dr R. Warchał, który po wygłoszeniu prelekcji zapoznał uczniów ze stanowiskiem Nietzschego wobec klasycznej definicji prawdy i jego sceptycznym stosunek do możliwości jej poznania, a także z podstawowymi tezami odnoszącymi się do procesu nihilizacji wartości moralnych, resentymentu oraz tematu ateizmu filozoficznego; Antychryst, nadczłowiek, amor fati i Dionizos.
Współpracujemy z: