ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > XLIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 2022/2023

XLIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA 2022/2023

XLIX OLIMPIADA GEOGRAFICZNA
2022 / 2023

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Geograficzne. Zawody Olimpiady Geograficznej mają charakter indywidualny, udział w Olimpiadzie jest dobrowolny.

Uczniowie wykonują pracę pisemną na jeden z tematów danej edycji Olimpiady, opartą na własnych obserwacjach i pomiarach oraz/lub studium literatury. Uczniowie mogą korzystać z konsultacji nauczyciela/opiekuna pracy, szczególnie w zakresie metod pracy;
Tematy prac :

A. Przekrój krajobrazowy.
B. Zagospodarowanie terenu poprzemysłowego.
C. Analiza porównawcza dwóch gmin pod względem warunków życia ludności.
D. Analiza porównawcza dwóch mezoregionów fizycznogeograficznych.

Szczegółowe informację znajdują się w regulaminie Informator.  

Osoby chętne do wzięcia udziału w Olimpiadzie proszone są o zgłoszenie w celach rejestracji w terminie do 29 września do P. Wiolety Micherdy lub P. Grzegorza Onyszkiewicza.

Na wykonanie i przesłanie prac czas przeznaczony jest do 31 października.
Współpracujemy z: