Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > O nas > O szkole

O szkole

O SZKOLE


Zapraszamy do Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

Kilka słów o szkole…

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości powstało na bazie Technikum Ekonomiczno-Elektronicznego Nr 23 działającego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie (zlikwidowanym 31.08.2018 r.). Poniżej można przyjrzeć się historii szkoły…

Szkoła szczyci się ponad 60-letnią tradycją. W 1997 roku dokonano połączenia Zespołu Szkół Geologiczno-Górniczych z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1. Przez wszystkie lata istnienia szkół tworzących historię naszej szkoły dostosowywano kierunki kształcenia do potrzeb rynku pracy. Szkoła kształciła między innymi w zawodach górniczych, geologicznych, geodezyjnych, renowacji zabytków, optycznych, ogrodniczych, ekonomicznych, handlowych, chemicznych, fryzjerskich, elektronicznych, mechanicznych, hutniczych… Na Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, na bazie którego postał obecny ZSRiP MIRiP w Krakowie, składały się  Zespoły.

 1. Zespół Szkół Geologiczno-Górniczych im. Stanisława Staszica (Kraków, ul. Rzeźnicza 4), którego historia datuje się od roku 1951, kiedy to powołano do życia Technikum Skalne oraz Technikum Przemysłu Kamieniarskiego z siedzibą w Krakowie przy ul. Mickiewicza 51. Kontynuacją tych szkół było Technikum Górnictwa Odkrywkowego zlokalizowane w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 4, utworzone w roku 1959. Po kolejnych przekształceniach i łączeniach szkół kształcących w pokrewnych zawodach, szkoła otrzymała w roku 1981 nazwę: Zespół Szkół Geologiczno-Górniczych. CIEKAWOSTKA. Jak powszechnie wiadomo jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych atrakcji turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Jej odkrycia dokonali w roku 1964, podczas praktyki terenowej, uczniowie Technikum Geologicznego: Bohdan Bałdun, Zbigniew Bochajewski, Włodzimierz Łucki i Wojciech Pucek. Zachwyceni jej pięknem oraz bogactwem nacieków nazwali jaskinię Rajem. Kilka dni później zwiedzili ją powtórnie wraz z prowadzącą praktykę nauczycielką Mirosławą Boczarową. O dokonanym znalezisku poinformowano Ryszarda Gradzińskiego z Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, z którym ponownie odkrywcy zwiedzili jaskinię, wykonując jej plan i dokumentację fotograficzną.
 2. Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Sendzimira (Kraków, os. Złota Jesień 2), którego historia zaczyna się w roku 1959 powołaniem do życia Zasadniczej Szkoły Zawodowej (2-letniej) dla Pracujących Dorosłych Huty im. Lenina w Krakowie. Szkoła kształciła kadrę elektromonterów urządzeń przemysłowych, ślusarzy, tokarzy, frezerów i hutników. W niedługim czasie powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa HiL dla młodocianych pracowników oraz Trzyletnie Technikum dla Pracujących na podbudowie ZSZ. Poszerzono ofertę edukacyjną o kolejne zawody i specjalności. Kształcono m.in. elektroników, energetyków, metalurgów, hutników, mechaników. W roku 1985 szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Technicznych Kombinatu Metalurgicznego Huta im. Lenina, a w roku 1990 ostatecznie zmieniono nazwę na Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Sendzimira.
 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Ludwika Waryńskiego (Kraków, ul. Pędzichów 13), którego historia datuje się od roku 1968. W tymże roku powstało Technikum Terenów Zieleni. W niedługim czasie, po kolejnych reorganizacjach i łączeniach szkół, w zespole tym kształcono kadrę w zawodach: ogrodniczych, fryzjerskich, jubilerskich, mechanicznych, chemicznych, ekonomicznych, handlowych i in. W roku 1992 dokonano połączenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Krakowie przy ul. Pędzichów 13 z Zespołem Szkół Technicznych im T. Sendzimira. Powstał nowy Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. T. Sendzimira z siedzibą w Krakowie na os. Złota Jesień 2. Połączył on ze sobą dwa nurty zawodowe: ekonomiczno-handlowy i mechaniczno-elektroniczny. W roku 1997 dokonano kolejnego łączenia szkół: Zespołu Szkół Geologiczno-Górniczych z Zespołem Szkół Zawodowych Nr 1, z lokalizacją w Krakowie przy ul. Rzeźniczej. Szkoła przyjęła nazwę Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Tadeusza Sendzimira. W tym samym roku, łącząc pokrewne zawody. Nabór do klas pierwszych kształcących przyszłych górników, geologów i wiertników przeprowadzony został w Zespole Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie.Z inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców w roku 2004 szkole nadano imię wybitnego Polaka, potomka arystokratycznego rodu, doradcy Papieża Piusa X, dyplomaty, biskupa i kardynała Adama Stefana Sapiehy.

Obecnie dzięki współpracy z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, w budynku przy ul. Rzeźniczej 4, od 1 września 2018 istnieje Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP, w ramach którego istnieją dwie szkoły:

 1. Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 2. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia.

Kontynuujemy chlubne tradycje wszystkich szkół, które tworzyły historię tego Zespołu. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom rynku pracy staramy się poszerzać naszą ofertę edukacyjną. Wielu Absolwentów Naszej Szkoły pracuje na wysokich stanowiskach, wielu z nich prowadzi dobrze prosperujące, własne firmy. Osiągają sukcesy na skalę krajową, a nawet międzynarodową. Znaczna grupa kontynuuje naukę na wyższych uczelniach.

 

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości 

oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

Technik ekonomista, spec. doradca biznesowy
Technik handlowiec, spec. doradca handlowy
Technik organizacji turystyki
Technik logistyk

 

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów w kilku branżach:

MOTORYZACYJNEJ:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • elektromechanik pojazdów samochodowych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik;

BUDOWLANEJ:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych,
 • betoniarz-zbrojarz,
 • murarz-tynkarz,
 • blacharz,
 • kamieniarz,
 • dekarz,
 • elektryk,
 • cieśla,
 • kowal,
 • ślusarz,
 • kominiarz;

SPOŻYWCZEJ:

 • cukiernik,
 • piekarz,
 • wędliniarz,
 • kucharz;

USŁUGOWEJ I INNYCH…

 • elektromechanik,
 • stolarz,
 • tapicer,
 • obuwnik,
 • krawiec,
 • złotnik-jubiler,
 • kaletnik,
 • kuśnierz.

 

Co nas wyróżnia?

 

 • lokalizacja – centrum Krakowa, niedaleko dworców PKP i PKS, w pobliżu Galerii Kazimierz (znakomity dojazd z każdego punktu miasta),
 • zajęcia praktyczne za granicą,
 • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów,
 • dofinansowanie klasowych wyjść do kina, teatru, wycieczek,
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze,
 • teatr szkolny „Ulica Rzeźnicza”,
 • świetnie wyposażona sala gimnastyczna, siłownia, zajęcia na kortach tenisowych, sprzęt bokserski,
 • sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,
 • życzliwa atmosfera,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska,
 • nowoczesne pracownie multimedialne,
 • biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • pracownia aktywności zawodowej,
 • specjalistyczna pracownia fryzjerska,
 • sklepik, etc.

 

Już dziś zgłoś się do Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w zawodzie
Nauczysz się języków obcych
Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy
Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
postaw na zawody z przyszłością!

STATUT 

 
Współpracujemy z: