Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > O nas > O szkole

O szkole

O SZKOLE


Zapraszamy do Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

Kilka słów o szkole…

Nasza szkoła powstała 1 września 2014 r. jako Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od 1 września 2017 roku, w związku z reformą oświaty, funkcjonuje pod nazwą Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I Stopnia Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Natomiast od 1 września 2018, w związku z poszerzeniem naszej działalności szkoła branżowa weszła, obok Publicznego Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości, w skład Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy. Zapraszamy uczniów gimnazjów do podjęcia nauki aż w 30 zawodach szkoły branżowej oraz 7 kierunkach technikum. Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i umożliwia uzyskanie Świadectwa Czeladniczego wraz z Suplementem Europass zdawanego w Małopolskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Jest to dokument potwierdzający posiadanie zawodu, co jest niezwykle cenione we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Co nas wyróżnia?

 • zapewniamy płatne praktyki w zrzeszonych zakładach;
 • dopłaty dla uczniów spoza Krakowa;
 • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów;
 • dofinansowanie klasowych wyjść do kina, teatru, wycieczek;
 • dodatkowy język obcy – niemiecki;
 • zagraniczne praktyki;
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze;
 • po zdaniu egzaminu otrzymasz tytuł czeladnika i międzynarodowy dokument Europass.

 

Jak wygląda nauka zawodu?

a) Część praktyczna:

Nauka zawodu trwa 36 miesięcy. Szkoła przygotowuje do praktycznego wykonywania zawodu, kierując swoich uczniów do właściwego Cechu w celu podpisania umowy o praktyczną naukę zawodu w wybranym przez ucznia zawodzie. Szkoła gwarantuje odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych zakładach rzemieślniczych. Absolwenci Szkoły mogą podjąć pracę lub pracować i kontynuować naukę w liceach ogólnokształcących dla dorosłych, aby zdać maturę.

Szkoła oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

MOTORYZACYJNYCH:

 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • elektromechanik pojazdów samochodowych;
 • blacharz samochodowy;
 • lakiernik

BUDOWLANYCH:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • monter sieci i urządzeń sanitarnych;
 • betoniarz-zbrojarz;
 • murarz-tynkarz;
 • blacharz;
 • kamieniarz;
 • dekarz;
 • elektryk;
 • cieśla;
 • kowal;
 • ślusarz;
 • kominiarz;

SPOŻYWCZYCH:

 • cukiernik;
 • piekarz;
 • wędliniarz;
 • kucharz;

USŁUGOWYCH I INNYCH…

 • elektromechanik;
 • stolarz;
 • tapicer;
 • obuwnik;
 • krawiec;
 • złotnik-jubiler;
 • kaletnik;
 • kuśnierz;
 • fryzjer;
 • sprzedawca.

Młodociany pracownik zatrudniony w celu przygotowania zawodowego posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:

 • wynagrodzenia;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • urlopu;
 • bezpłatnej opieki lekarskiej;
 • wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną.

b) Część teoretyczna:

Zajęcia z teorii zawodowej realizowane są w formie miesięcznych kursów dokształcania w Centrach Kształcenia Ustawicznego. Miejsce odbywania kursu ustalane jest w trakcie roku szkolnego.  Koszty utrzymania ucznia na kursie pokrywa szkoła:

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie (os. Szkolne 21, 30-001 Kraków)

Niepubliczny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Powiatowym Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce (ul. Limanowskiego 11, 32-020 Wieliczka)

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze (ul. Botaniczna 66 65-392 Zielona Góra)

 

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej

Do zespołu szkół mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i ósmych klas szkoły podstawowej. Od kandydatów do szkoły wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. Nasza Szkoła objęta jest rekrutacją elektroniczną. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje średnia ocen z klasy III gimnazjum lub 8 szkoły podstawowej.

Już dziś zgłoś się do Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama S. Sapiehy
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie!

Zdobędziesz wszechstronną wiedzę i umiejętności konieczne do pracy w zawodzie
Nauczysz się języków obcych
Nie będziesz miał problemów ze znalezieniem pracy
Poznasz kompetentnych, doświadczonych i życzliwych nauczycieli.

Jeśli w życiu kierujesz się pasją i fantazją oraz pragniesz rozwijać swoje talenty,
postaw na zawody z przyszłością!

STATUT

 
Współpracujemy z: