ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Uczymy w zawodach... > Zawód spedycyjno-logistyczny > Magazynier- logistyk – NOWOŚĆ!

Magazynier- logistyk – NOWOŚĆ!

Kwalifikacja: SPL.01.  Obsługa magazynów

Cele kształcenia w zawodzie;

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier – logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

– przyjmowania i wydawania towarów z magazynu

– przechowywania towarów

– ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie

– prowadzenie dokumentacji magazynowej

Nauka:

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczysz się obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się także korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.

Umiejętności zawodowe:

Magazynier – logistyk

– przyjmuje i wydaje towary z magazynu

– przechowuje towary w magazynie

– ponosi odpowiedzialność za towar znajdujący się w magazynie

– prowadzi dokumentację magazynową

– obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyczne i dystrybucję

– organizuje procesy przedprodukcyjne

Możliwości dalszego kształcenia:

Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia po potwierdzeniu kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu. Kwalifikację SPL.04. można uzyskać kontynuując naukę w Szkole Branżowej II stopnia.

Zatrudnienie:

 – magazyny

– centra logistyczne

– terminale kontenerowe

– centra dystrybucyjne

– firmy produkcyjne, handlowe i usługowe


Absolwenci szkół podstawowych:

Limit przyjęć: jeden oddział

Przedmioty punktowane ze świadectwa:

  • fizyka
  • geografiaWspółpracujemy z: