ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

Blacharz

  • Wykonuje i naprawia elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy

– wykonuje elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy

– wykonuje połączenia elementów metalowych i niemetalowych

– naprawia i konserwuje elementy, wyroby i pokrycia z blachy

Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz wykonywać czynności wymagające precyzji i siły fizycznej.

Kariera edukacyjna:

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej.

Warunki pracy:

Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia przeciętnie 6–9 godzin lub 9 do 12 godzin. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych. Pracy zwykle towarzyszy hałas. Większość czynności będziesz wykonywać w pozycji pochylonej.

Kariera zawodowa:

Pracę będziesz wykonywać w ciągu dnia przeciętnie 6–9 godzin lub 9 do 12 godzin. Będziesz pracować w pomieszczeniach zamkniętych. Pracy zwykle towarzyszy hałas. Większość czynności będziesz wykonywać w pozycji pochylonej.

 

Film prezentujący zawód blacharz:
Współpracujemy z: