ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > Odznaczenia „R” dla wyróżnionych

Odznaczenia „R” dla wyróżnionych

Już w pierwszym roku istnienia  Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie Dyrektor Szkoły wprowadził odznaczenie dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla naszej placówki, zaangażowanych w różnorodne aspekty życia i pracy Zespołu. Uhonorowani odznaką będą również uczniowie kończący szkołę z wyróżnieniem oraz mający szczególne osiągnięcia.

Odznaczenia to tzw. „Złota R”, „Srebrna R” i „Brązowa R”. System gradacji umożliwia „awansowanie”, by mieć możliwość zdobywania odznaczeń stopniowo, od brązowego po złoty.

Symboliczna litera „R” to logo szkoły oznaczające: Rzemiosło (szkoła kształci przyszłych czeladników i techników), Rzetelność (wskazuje na jakość pracy szkoły i jej Patrona – zasłużonego Ks. Kard. Adama Stefana Sapiehę, autorytet dla młodzieży i pracowników szkoły) oraz Rzeźnicza 4 (siedziba szkoły).

Odznakę przyznaje Kapituła z Dyrektorem Szkoły na czele – zgodnie z postanowieniami Regulaminu (wniosek o przyznanie odznaczenia: wniosek). Odbywa się to czasie ważnych uroczystości szkolnych.

Do tej pory Kapituła przyznała następujące wyróżnienia:

Srebrną odznakę „R” przyznano osobom:

 1. Pan Edward PUTYRA – za rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych, za dbałość o porządek i bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników szkoły, za zaradność, humor i pracowitość.
 2. Pani Joanna CHEŁMECKA – za sumienność, pracowitość i zaangażowanie w życie szkoły, za aktywne uczestnictwo w pierwszej edycji Małopolskiej Sieci Sukcesorów „SUKCES-JA”.
 3. Pani Monika KUCZARA – za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych, za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach, za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.
 4. Pan Bartosz STEFAŃSKI – za godne reprezentowanie szkoły, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez odnoszone sukcesy w wielu konkursach ogólnopolskich, za wzorową postawę uczniowską i bardzo dobre wyniki w nauce.

Brązową odznakę „R” przyznano osobom:

 1. Pani Elżbieta AUGUSTYN – za wieloletnią pracę na rzecz szkoły rzemieślniczej i technikum, za sumienne i rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych, kompetencje, życzliwość, dyspozycyjność, wsparcie oraz zaangażowanie na rzecz rekrutacji i promocji szkoły.
 2. Pan Robert KOPCZYŃSKI – za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych, za uczynność, życzliwość i zaangażowanie w pracę szkoły.
 3. Pani Beata OSTROWSKA – za rzetelną pracę na rzecz rozwoju polskiego rzemiosła, za dyspozycyjność i zaangażowanie podczas licznych konkursów i imprez związanych ze szkolnictwem zawodowym, za tworzenie i wdrażanie projektów oraz działania wpływające na promocję szkolnictwa branżowego.
 4. Pan Piotr TANDYRAK – za sumienne, rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych, za życzliwość, troskę o zdrowie psychiczne młodzieży, dbanie o dobre samopoczucie społeczności szkolnej, za skuteczną pracę pedagogiczną oraz wsparcie wychowawców klas.
 5. Pan Robert WARCHAŁ – za kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów, za edukację kulturalną, historyczną, za przybliżanie młodzieży postaci zasłużonych i ściśle związanych z Krakowem podczas wycieczek szkolnych, za kształtowanie postaw etycznych i krzewienie wartości religijnych.
 6. Pani Agnieszka ZAWADZKA – za krzewienie wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego Krakowa, kształtowanie postaw kulturalnych uczniów, organizowanie licznych wycieczek do miejsc związanych z kulturą Krakowa oraz wsparcie jako przewodnik miejski.
 7. Pan Bartosz DUDZIK – za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych, za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym i mediach społecznościowych, za zaangażowanie w promocję, życie szkoły, klasy i samorządu uczniowskiego.
 8. Pani Nadia FLOREK – za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych, za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach, za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.
 9. Pan Oliwier LENART – za godne reprezentowanie szkoły, za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez udział w licznych konkursach i odnoszone sukcesy sportowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym, za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.
 10. Pan Oskar LENART – za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych, za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach, za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.
 11. Pan Kacper MIZERA – za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych, za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach, za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.
 12. Pan Aleksander NOSAL – za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych, za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach, za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.
 13. Pani Aleksandra PUCHAŁA – za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych, za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach, za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.
 14. Pani Dominika PYTEL – za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości szkolnych, za budowanie pozytywnego wizerunku szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach, za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.

Złotą odznakę „R” przyznano:

 1. Pani Joannie Klimczyk – za budowanie pozytywnego wizerunku i godne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości szkolnych,  za sukcesy i udział w licznych konkursach zawodowych i przedmiotowych oraz wzorową postawę uczniowską i koleżeńską.

Brązową odznakę „R” przyznano:

 1. Pani Weronice Hamerze – za sumienność, pracowitość i pełne oddania działania na rzecz uczniów i Szkoły oraz osób potrzebujących w ramach wolontariatu.
 2. Pani Izabeli Bizowskiej – za sumienność, pracowitość i pełne oddania działania na rzecz uczniów i Szkoły oraz osób potrzebujących w ramach wolontariatu.

Złotą odznakę „R” przyznano:

 1. Pani Oliwia KOCZWARA – za budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły poprzez sukcesy i udział w konkursach zawodowych i językowych, za zaangażowanie w promocję Szkoły w czasie targów, dni otwartych i na portalach społecznościowych, za wieloletnią pracę w samorządzie uczniowskim.

Srebrną odznakę „R” przyznano:

 1. Pani Gabriela GŁOGOWSKA – za godne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku lokalnym i mediach społecznościowych, za zaangażowanie w promocję i życie szkoły, klasy i Samorządu Uczniowskiego.

Srebrną odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. Pan Grzegorz Onyszkiewicz 

- za zaangażowanie w utworzenie Szkoły Rzemieślniczej i jej rozwój,
- za wieloletnią pracę na rzecz społeczności szkolnej i uczniów, za sukcesy dydaktyczno-wychowawcze,
- za organizację licznych wycieczek i konkursów przedmiotowych przy współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 1. Pan Adam Cichowski 

- za wspieranie inicjatyw szkolnych, m.in. poprzez fundowanie słodkich upominków dla młodzieży i całej społeczności szkolnej,
- za zasługi w pracy pedagogicznej - w roli nauczyciela, wychowawcy i pracodawcy.


Brązową odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. Pani Renata Grzyb

- za bardzo  dobry kontakt z uczniami, nauczycielami i pracodawcami,
- za sprawność działania w nowej strukturze egzaminów zawodowych,
- za wsparcie, otwartość, dyspozycyjność i zaradność.

 1. Pani Wiesława Magiera

- za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Szkoły i uczniów oraz sukcesy dydaktyczno-wychowawcze,
- za długoletnie przewodniczenie Zespołowi Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych (handel i ekonomia),
- za sumienne przygotowywanie uczniów do egzaminów zawodowych,
- za serdeczność, empatię i uśmiech.
 

 1. Pani Zuzanna Kurek

- za zaangażowanie w pracę na rzecz rekrutacji i promocji Szkoły, w tym za sprawną organizację kolejnych edycji Wirtualnych Dni Otwartych,
- za opiekę i wparcie uczniów z zagranicy, za pomoc im w nauce języka polskiego i odnalezieniu się w nowej kulturze i kraju,
- za wszelkie działania dydaktyczno-wychowawcze, serdeczność, empatię i uśmiech.
 

 1. Pani Kamila Bielamowicz

- za zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Szkoły i uczniów,
- za organizację licznych akcji charytatywnych, za pomysłowość i koordynację wielu działań wolontariatu szkolnego,
- za ustawiczne doskonalenie swoich umiejętności zawodowych,
- za dobroczynność, wsparcie duchowe, empatię i uśmiech.

 1. Pani Anita Dudek-Sas

- za zaangażowanie w pracę na rzecz rekrutacji i promocji Szkoły,
- za pełne oddania i pasji rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów,
- za sukcesy dydaktyczno-wychowawcze i owocną współpracę z Państwową Inspekcją Pracy,
- za serdeczność, empatię i uśmiech.
 

 1. Pani Danuta Paduch

- za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Szkoły i uczniów oraz sukcesy wychowawczo-opiekuńcze,
- za urozmaicanie procesu edukacji poprzez organizację licznych wycieczek przedmiotowych,
- za silną motywację wewnętrzną i rozwijanie zainteresowań młodzieży we współpracy z biblioteką szkolną,
- za serdeczność, empatię i uśmiech.

 1. Pani Katarzyna Samolej

- za wspaniały, pełen oddania nowej firmie debiut na stanowisku Sekretarza Szkoły,
- za dyspozycyjność, pracowitość, dokładność i pomocną dłoń w każdej sytuacji,
- za zaangażowanie w pracę na rzecz rekrutacji i promocji Szkoły,
- za serdeczność, empatię, dobre słowo i uśmiech.

 1. Pani Anna Kordzikowska

- za zaangażowanie w pracę na rzecz uczniów i Szkoły oraz rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów,
- za współpracę z uczelniami (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie) i innymi instytucjami (Narodowy Bank Polski, Stowarzyszenie Księgowych Polskich),
- za ustawiczne podnoszenie swoich kompetencji.

 1. Pani Elwira Piątkowska

- za serce i zrozumienie potrzeb oraz cierpienia innych ludzi, czego wyrazem jest zaangażowanie młodzieży w akcje charytatywne na rzecz osób starszych i chorych, m.in. podopiecznych  Hospicjum św. Łazarza w Krakowie,
- za dzielenie się wiedzą i kształcenie umiejętności zawodowych młodych adeptów zawodu i solidne przygotowanie ich do egzaminów zawodowych,
- za organizację licznych konkursów fryzjerskich.

 

UCZNIOWIE:

 1. Wiktor Zamorski - klasa 2 TH – BRĄZOWA R

- za godne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości szkolnych,
- za zaangażowanie w promocję i życie Szkoły, klasy i Samorządu Uczniowskiego,
- za budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły w środowisku lokalnym i w mediach społecznościowych.

 1. Bartosz Cioch – klasa 3 THL – BRĄZOWA R

- za godne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości szkolnych,
- za budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach, w tym rzemieślniczych: Fachowa Ozdoba, Rękodzieło-Rzemiosło-Sztuka,
- za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.

 1. Bernadetta Gawron - klasa 4 TEP - BRĄZOWA R

- za godne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości szkolnych,
- za budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach zawodowych i językowych,
- za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.

 1. OLIWIA KOCZWARA – klasa 4TH - BRĄZOWA R

- za godne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości szkolnych,
- za budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach zawodowych i językowych,
- za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.

 1. GABRIELA MARTA WIŚNIEWSKA - klasa 4 TE - BRĄZOWA R

- za godne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości szkolnych,
- za budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach zawodowych i językowych,
- za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.

 1. SYLWIA ZAPAŁA –klasa 4 TE - BRĄZOWA R

- za godne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości szkolnych,
- za budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach zawodowych i językowych,
- za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.

 1. WERONIKA ZAJĄC - klasa 4TLP - BRĄZOWA R

- za godne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości szkolnych,
- za budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach zawodowych i językowych,
- za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.

 1. KLAUDIA KOSZYK – klasa 4 TLP – BRĄZOWA R

- za godne reprezentowanie Szkoły podczas uroczystości szkolnych,
- za budowanie pozytywnego wizerunku Szkoły poprzez odnoszone sukcesy i udział w licznych konkursach zawodowych i językowych,
- za wzorową postawę koleżeńską i uczniowską.

Srebrną odznakę „R” przyznano następującym osobom:

1. P. Sandra FELUŚ – za sumienność, pracowitość i działania z oddaniem na rzecz uczniów i szkoły oraz osób potrzebujących w ramach wolontariatu i samorządu uczniowskiego.
2. P. Eryk GAJDA – za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5 na przestrzeni trzech lat nauki w Szkole Branżowej, wysoką frekwencję, wzorowe zachowanie oraz udział w konkursach organizowanych w szkole.
3. P. Korneliusz JĘDRAS – za wysoką kulturę osobistą, szczególne osiągnięcia w OHP w Krakowie, zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Sprawny w zawodzie 2022’’ – kategoria BHP w Gołdapi. Swoimi osiągnięciami kreuje pozytywny wizerunek szkoły. Sumiennie wykonuje swoje obowiązki, a także zawsze służy pomocą.
4. P. Julia KOPEĆ – za sumienność w nauce i bardzo dobre wyniki w nauce, otwartą i wspierającą postawę wobec innych, wysoką kulturę osobistą.
5. P. Kinga SOCZEWICA - za sumienność, pracowitość i działania z oddaniem na rzecz uczniów i szkoły oraz osób potrzebujących w ramach wolontariatu i samorządu uczniowskiego.

Brązową odznakę „R” przyznano następującym osobom:

1. P. Wiktoria KASZYCKA - za sumienność, pracowitość i działania z oddaniem na rzecz uczniów i szkoły, oraz osób potrzebujących w ramach wolontariatu i samorządu uczniowskiego.
2. P. Giampaolo PATRUNO – za sumienność, pracowitość i działania z oddaniem na rzecz uczniów i szkoły, oraz osób potrzebujących w ramach wolontariatu i samorządu uczniowskiego.
3. P. Dominika ZEMBOL – za sumienność, pracowitość i działania z oddaniem na rzecz uczniów i szkoły, oraz osób potrzebujących w ramach wolontariatu i samorządu uczniowskiego.

Złotą odznakę „R” przyznano osobie:

 1. P. Tomasz KOWALIK– za determinację, życzliwość, wsparcie w działaniach sfinalizowania powstania infrastruktury sportowej przy ul. Rzeźniczej 4.

Srebrną odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Henryk Kuczaj - za wsparcie, życzliwość i zaangażowanie w budowanie struktur Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz działania pomocne w sfinalizowaniu budowy infrastruktury sportowej przy ul. Rzeźniczej 4.
 2. P. Wojciech Zgud -  za determinację, życzliwość i wsparcie w działaniach sfinalizowania powstania infrastruktury sportowej przy ul. Rzeźniczej 4.

Brązową odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Michał Tkaczyk - za zaangażowanie i ofiarność w działaniach sfinalizowania powstania infrastruktury sportowej przy ul. Rzeźniczej 4.
 2. P. Tomasz Czyrny - za fantastyczny debiut wychowawczy oraz zaangażowanie i ofiarność w działaniach sfinalizowania powstania infrastruktury sportowej przy ul. Rzeźniczej 4.

Złotą odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Małgorzata BIJAK – wzorowa uczennica o wysokiej kulturze osobistej, dwukrotna stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczennica wyróżnia się swoim zachowaniem i stosunkiem do obowiązków szkolnych, chętnie wspiera potrzebujących i uczestniczy w akcjach charytatywnych. Reprezentuje klasę podczas imprez i akcji szkolnych, aktywnie działa na rzecz promocji Szkoły.
 2. P. Paulina DANIEWSKA – uczennica przez cały okres nauki zaangażowana w pracę na rzecz Samorządu Uczniowskiego oraz klasowego. Aktywnie działa  na rzecz rekrutacji szkolnej, oraz chętnie uczestniczy w akcjach charytatywnych (wolontariat). Uczennica osiąga bardzo dobre wyniki w nauce (świadectwa z wyróżnieniem)
 3. P. Izabela PYTEL – uczennica z zaangażowaniem działa na rzecz Szkoły w ramach aktywności Samorządu Uczniowskiego. Jest ceniona za rozwijanie samorządności uczniowskiej, promocję Szkoły w środowisku lokalnym, działania na rzecz integracji uczniowskiej, aktywną działalność w mediach społecznościowych, tworzenie filmów i zdjęć dokumentujących życie Szkoły.

Srebrną odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Tomasz KOWALCZYK – uczeń o wysokiej kulturze osobistej,  zaangażowany w pracę na rzecz Szkoły. Od drugiej klasy technikum nie opuścił ani jednej godziny lekcyjnej. Brał udział w wielu konkursach i olimpiadach, osiągając bardzo dobre wyniki. Chętnie pomaga innym uczniom w nauce, można zawsze na niego liczyć.

Brązową odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Klaudia GRUCA – uczennica zaangażowana w pracę na rzecz klasy i wspólnoty szkolnej. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Chętnie uczestniczy w akcjach  charytatywnych (wolontariat).
 2. P. Dominika KACZOR – uczennica o wysokiej kulturze osobistej, zaangażowana w pracę na rzecz klasy i wspólnoty szkolnej. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Chętnie uczestniczy w akcjach  charytatywnych (wolontariat) oraz działaniach na rzecz rekrutacji szkolnej.
 3. P. Justyna MISIOREK – uczennica o wysokiej kulturze osobistej oraz wzorowej frekwencji, zaangażowana w pracę na rzecz klasy i Szkoły. Działalność w wolontariacie, w teatrze szkolnym, przedświątecznej zbiórce żywności  dla osób potrzebujących. Chętnie pomaga kolegom w nauce.

Srebrną odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Grzegorz Adamski – mistrz w zawodzie dekarz, aktywnie działa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Dekarzy, jest członkiem Komisji Egzaminacyjnej MIRiP, niejednokrotnie uczestniczył w wyjazdowych spotkaniach z uczniami i rodzicami celem propagowania nauki zawodu, zachęcał do nauki w ZSRiP MIRiP. Od lat kształci młodzież w zawodzie dekarz.
 2. P. Józef Majerczyk – mistrz w zawodzie stolarz, aktywnie włącza się w edukację poprzez udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej MIRiP. W latach 2014-2019 czynnie uczestniczył w promowaniu szkoły na targach „EXPO” m.in. nieodpłatnie użyczając sprzętu. Od lat kształci młodzież w zawodzie stolarz.
 3. P. Kinga Gałek – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską, liczne osiągnięcia w konkursach.
 4. P. Izabela Pytel – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską, liczne osiągnięcia w konkursach.

Brązową odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Dorota Bodziarczyk – za czas poświęcony na wychowywanie i kształcenie młodzieży, działania rekrutacyjno-promocyjne, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
 2. P. Sabina Dudek – za czas poświęcony na wychowywanie i kształcenie młodzieży, działania rekrutacyjno-promocyjne, kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
 3. P. Sandra Feluś – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską oraz liczne osiągnięcia w konkursach.
 4. P. Patrycja Gabryła – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską oraz liczne osiągnięcia w konkursach.
 5. P. Barbara Gawin – za szczególne i wieloletnie zaangażowanie w wiele dziedzin związanych z edukacją, rozwojem i promocją szkoły.
 6. P. Edyta Gawin – za kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, za wychowanie, kształcenie i aktywizowanie młodzieży, za życzliwość i stworzenie z biblioteki miejsca przyjaznego uczniom.
 7. P. Natalia Jagła – za wieloletnie zaangażowanie w działaniach na rzecz uczniów i szkoły, opiekę na wyjazdach, praktykach, wycieczkach patriotycznych oraz zaangażowanie w prace komisji rekrutacyjnej.
 8. P. Alina Marchewczyk – za pomysłowość, kreatywność i duże zaangażowanie w promocję szkoły i rzemiosła, za organizowanie licznych konkursów, za empatię i wsparcie dla nauczycieli i uczniów podczas nauki zdalnej.
 9. P. Amelia Kawa – za zaangażowanie w działalność samorządu uczniowskiego, za podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji szkoły oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły, za reprezentowanie szkoły podczas ważnych uroczystości, za zaangażowanie na rzecz pomocy innym i działania w ramach wolontariatu.
 10. P. Joanna Klimczyk – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską oraz liczne osiągnięcia w konkursach.
 11. P. Julia Kopeć – za zaangażowanie i wzorową postawę koleżeńską, za wzorowe wypełnianie obowiązków przewodniczącej klasy, za sumienne wykonywanie obowiązków szkolnych i wysoką kulturę osobistą.
 12. P. Monika Kuczara – za aktywne uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, za zaangażowanie w projektach przedmiotowych, za sumienne wykonywanie obowiązków szkolnych i wysoką kulturę osobistą.
 13. P. Magdalena Łazarz – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską oraz liczne osiągnięcia w konkursach.
 14. P. Kazimierz Mastek – za czas poświęcony na wychowanie i kształcenie młodzieży, za dbanie o właściwą organizację pracy szkoły oraz kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
 15. P. Wioleta Micherda – za działania w ramach wolontariatu, krzewienie wśród uczniów postawy ofiarności oraz naukę empatii, za rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez pracę w zespole wokalno-tanecznym.
 16. P. Monika Olejnik – za zaangażowanie, kreatywność i tworzenie projektów graficznych, wpływających na pozytywny wizerunek szkoły i budowanie marki ZSRiP.
 17. P. Rafał Pepera – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską oraz liczne osiągnięcia w konkursach.
 18. P. Barbara Piotrowska – za czas poświęcony na wychowanie, kształcenie i aktywizowanie młodzieży, za utworzenie i zaangażowanie w działania teatru „Ulica Rzeźnicza”, za kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
 19. P. Magdalena Piórecka – za czas poświęcony na wychowanie młodzieży, dbanie o właściwą organizację pracy szkoły i kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
 20. P. Kinga Soczewica – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską oraz liczne osiągnięcia w konkursach.
 21. P. Zofia Trzcianka – za zaangażowanie w życie szkoły, za wsparcie społeczności szkolnej – pomocą, wiedzą, pracą, dobrym słowem. Za empatię, zaradność, uczynność.

Srebrną odznakę „R” przyznano osobie:

 1. P. Maciej Regulski – za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości religijnych, patriotycznych i szkolnych w ramach pocztu sztandarowego, za bardzo dobre wyniki w nauce oraz udział w większości rozgrywek sportowych, jak też innego rodzaju imprezach organizowanych w szkole i poza nią.

Brązową odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Paulina Kowalska – za systematyczną pracę i wzorowe zachowanie, wysoką kulturę osobistą, pomoc koleżeńską podczas nauki zdalnej, za udział w konkursach szkolnych, m.in. zajęcie I miejsca w konkursie plastycznym o patronie szkoły oraz I miejsca w konkursie „Wielkanocna Fachowa Ozdoba”.
 2. P. Michał Jamróz – za sumienne wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, aktywną pracę na rzecz klasy, działalność w wolontariacie Caritas – organizowanie zbiórek dla osób potrzebujących, aktywne działanie w OHP jako przewodniczący Klubu Aktywnych, za uczestnictwo w kursach podnoszących kwalifikacje.
 3. P. Natalia Jazgar – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską i pracę na rzecz klasy, osiągnięcia w szkolnych konkursach przedmiotowych, dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i wzorową postawę w czasie praktyki zawodowej.
 4. P. Wiktoria Wilk – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską i pracę na rzecz klasy, osiągnięcia w szkolnych konkursach przedmiotowych, dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i wzorową postawę w czasie praktyki zawodowej.
 5. P. Klaudia Kozińska – za czynne zaangażowanie w promocję szkoły, wzorową postawę koleżeńską i pracę na rzecz klasy, osiągnięcia w szkolnych konkursach przedmiotowych, dobre wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych i wzorową postawę w czasie praktyki zawodowej.

Złotą odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Katarzyna Chajduga – za godne reprezentowanie Szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Krakowa, działania w samorządzie szkolnym i ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
 2. P. Sara Górka – za aktywny udział w pracach samorządu szkolnego i klasowego, reprezentowanie Szkoły na zewnątrz i ukończenie jej z wyróżnieniem.

Srebrną odznakę „R” przyznano osobie:

 1. P. Agata Jasińska – za działania na forum klasy i szkoły, zaangażowanie w działania wolontariatu oraz za pomoc koleżeńską w okresie nauki zdalnej; ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Brązową odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Patrycja Fąfara – bardzo duże zaangażowanie w pracę na rzecz klasy w okresie nauczania na odległość, angażowanie się w pomoc koleżeńską oraz w życie szkoły; ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
 2. P. Klaudia Jurczyk – bardzo duże zaangażowanie w pracę na rzecz klasy, zwłaszcza w pomoc koleżeńską w okresie pandemii oraz zaangażowanie w życie szkoły; ukończenie szkoły z wyróżnieniem.
 3. P. Aleksandra Migas – aktywne uczestnictwo w programie Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa” i godne reprezentowanie szkoły, wykazała duże zaangażowanie w pomoc koleżeńską w okresie pandemii; ukończyła szkołę z wyróżnieniem.
 4. P. Karolina Rybak – aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, zaangażowanie na forum klasy w pomoc, zwłaszcza w okresie pandemii, aktywne działania w samorządzie klasowym; ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Złotą odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Karolina Kąkol – za zdobycie 2 złotych medali na VII Zimowych Igrzyskach Szkół Cechowych i Izbowych w Zakopanem.
 2. P. Zuzanna Korfel – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, za zachowanie wzorowe oraz zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Srebrną odznakę „R” przyznano osobom:

 1. P. Małgorzata Bijak – za najwyższą średnią w roku szkolnym 2019/2020 – uczennica została stypendystką Prezesa Rady Ministrów, za najwyższą średnią w klasie – 5,50 oraz za zaangażowanie w życie szkoły.
 2. P. Sara Górka – za promocję szkoły w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie w życie szkoły, klasy i Samorządu Uczniowskiego.

Brązową odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Dagmara Czajęcka – za wysoką średnią ocen – 5,30, zachowanie wzorowe oraz zaangażowanie w życie szkoły i klasy.
 2. P. Paulina Daniewska – za podtrzymywanie tradycji szkolnych, rozwijanie samorządności, działania na rzecz integracji społeczności uczniowskiej.
 3. P. Kinga Gałek – za wysoką średnią ocen – 5,26, zachowanie wzorowe oraz zaangażowanie w działania promocyjne szkoły.
 4. P. Kamila Gamrat – za bardzo dobre wyniki w nauce – średnia ocen – 5,30, wzorowe zachowanie oraz oraz za zaangażowanie w życie szkoły i klasy.
 5. P. Patrycja Gorzkowska – za zdobycie złotego medalu Mistrzostw Małopolski w biegu przez płotki.
 6. P. Agata Jasińska – za działalność w samorządzie klasowym, wolontariat oraz samopomoc koleżeńską.
 7. P. Karolina Maślikowska – za podtrzymywanie tradycji szkolnych, rozwijanie samorządności, działania na rzecz integracji społeczności uczniowskiej.
 8. P. Natalia Markowska – za promocję szkoły w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie w życie szkoły, klasy i Samorządu Uczniowskiego.
 9. P. Izabela Pytel – za promocję szkoły w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie w życie szkoły, klasy i Samorządu Uczniowskiego.
 10. P. Szymon Setkowicz – za promocję szkoły w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie w życie szkoły, klasy i Samorządu Uczniowskiego.
 11. P. Wincenty Wrześniowski – za promowanie postaw patriotycznych, aktywną działalność w mediach społecznościowych oraz promocję szkoły w środowisku lokalnym.
 12. P. Joanna Znamirowska – za czynny udział w wolontariacie, konkursach oraz za zaangażowanie w życie klasy. 

Złotą odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Prof. Jacek Majchrowski – Prezydenta Miasta Krakowa – za życzliwość i wsparcie w procesie tworzenia ZSRiP MIRiP w Krakowie.
 2. P. Janusz Kowalski – Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości – za inicjatywę powstania ZSRiP MIRiP w Krakowie oraz życzliwość i wsparcie na drodze jej realizacji.
 3. P. Elżbieta Kosacka – Dyrektor Szkoły – za wkład w rozwój i budowanie nowej szkoły ZSRiP MIRiP w Krakowie.
 4. P. Anna Kaczor – tegoroczna absolwentka Szkoły – za ukończenie szkoły z najwyższym wynikiem – średnią ocen 5,28 i z wzorowym zachowaniem.

Srebrną odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Anna Korfel-Jasińska – Wizeprezydent Miasta Krakowa.
 2. P. Tomasz Kowalik – Wicedyrektor MIRiP w Krakowie – za zaangażowanie na rzecz powstania struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie.
 3. P. Renata Cisek – nauczyciel – za życzliwość i wsparcie podczas tworzenia nowej struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie.
 4. P. Irena Firlej-Liszka – nauczyciel – za życzliwość i wsparcie podczas tworzenia nowej struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie.
 5. P. Grażyna Marszał – nauczyciel – za życzliwość i wsparcie podczas tworzenia nowej struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie.
 6. P. Kinga Frasik – absolwentka Szkoły – za ukończenie szkoły ze średnią 5,00 i wzorowym zachowaniem.
 7. P. Paulina Pałetko – absolwentka Szkoły – za ukończenie szkoły ze średnią 5,12 i wzorowym zachowaniem.
 8. P. Katarzyna Chajduga – Przewodnicząca Szkoły – za działalność na rzecz wspólnoty szkolnej, organizację  i prowadzenie wielu inicjatyw Samorządu Uczniowskiego.
 9. P. Piotr Piórecki – absolwent Szkoły – za działalność na rzecz wspólnoty szkolnej, szczególnie za reprezentowanie jej w poczcie sztandarowym.

Brązową odznakę „R” przyznano następującym osobom:

 1. P. Rafał Matus – nauczyciel – za życzliwość i wsparcie podczas tworzenia nowej struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie.
 2. P. Wojciech Zgud – nauczyciel – za życzliwość i wsparcie podczas tworzenia nowej struktury ZSRiP MIRiP w Krakowie.
 3. P. Edward “Emil” Putyra – za zaangażowanie w procesie tworzenia ZSRiP MIRiP w Krakowie.
 4. P. Beata Kulma – absolwentka szkoły – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz zachowaniem wzorowym.
 5. P. Anna Lenda – absolwentka szkoły – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz zachowaniem wzorowym.
 6. P. Aleksandra Korba – absolwentka szkoły – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz zachowaniem wzorowym.
 7. P. Julia Czekaj – absolwentka szkoły – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz zachowaniem wzorowym.
 8. P. Sebastian Potoniec – absolwent szkoły – za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz zachowaniem wzorowym.
 9. P. Sara Górka – uczennica – za działalność na rzecz wspólnoty szkolnej.
 10. P. Wiktoria Włodarczyk – uczennica – za działalność na rzecz wspólnoty szkolnej.
 11. P. Tymoteusz Lenart – uczeń – za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, szczególnie w dziedzinie lekkiej atletyki – skoku w dal.Współpracujemy z: