ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Kilka słów o szkole…

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości powstało na bazie Technikum Ekonomiczno-Elektronicznego Nr 23 działającego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie (zlikwidowanym 31.08.2018 r.).
Obecnie w budynku przy ul. Rzeźniczej 4, od 1 września 2018 istnieje Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, w skład którego wchodzą Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia MIRiP.

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

Technik organizacji turystyki,
Technik logistyk,
Technik handlowiec, spec. doradca handlowy,
Technik ekonomista, spec. doradca biznesowy.

Nauka w technikum trwa pięć lat.

Po ukończeniu szkoły uczeń posiada wykształcenie średnie. Gdy zda egzamin maturalny, może kontynuować naukę na w szkole wyższej. Gdy zda egzaminy zawodowe (w różnych terminach – zależnie od zawodu, niektóre nawet już po drugiej klasie), zdobędzie kwalifikacje zawodowe.

Co nas wyróżnia?

 • szkoła jest bezpłatna,
 • znakomita lokalizacja – blisko centrum Krakowa, bardzo dobry dojazd,
 • praktyka zawodowa w zaprzyjaźnionych firmach na terenie Krakowa i poza nim,
 • praktyczna nauka zawodu za granicą (w ramach projektów unijnych),
 • możesz działać jako wolontariusz, udzielać w zespole wokalno-aktorskim, uprawiać sport,
 • prężnie działający Samorząd Uczniowski – nasi uczniowie działają w Młodzieżowej Radzie Miasta Krakowa,
 • świetnie wyposażone pracownie, sala gimnastyczna i siłownia, sprzęt bokserski,
 • nowoczesna infrastruktura sportowa: kompleks boiskowy i siłownia polowa (strefa street workout),
 • realizujemy program sportowy SKS,
 • klimatyzowana duża aula,
 • sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,
 • życzliwa atmosfera,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska, w tym pedagog, pedagog specjalny i psycholog,
 • nowoczesne pracownie multimedialne i zawodowe,
 • na bieżąco doposażana biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • sklepik szkolny,
 • odznaczenia Kapituły „R”,
 • inne.Współpracujemy z: