Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Technik handlowiec – specjalność: doradca klienta – NOWOŚĆ!

Technik handlowiec – specjalność: doradca klienta – NOWOŚĆ!

Nauka w Technikum trwa 5 lat – po szkole podstawowej, a 4 lata po gimnazjum i kończy się egzaminem maturalnym.

Zawód technika handlowca jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Prognozy rynku pracy wskazują, że tendencja ta w najbliższych latach nie ulegnie zmianie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu z wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu absolwenci otrzymują tytuł technika handlowca.

Kwalifikacje dla zawodu technik handlowiec 522305 i harmonogram zdobywania kwalifikacji:

 

Absolwent potrafi:

 • posługiwać się narzędziami marketingowymi
 • korzystać ze zdobyczy technik komputerowych
 • posługiwać się przydatnymi w zawodzie programami komputerowymi
 • współpracować z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi
 • posługiwać się nowoczesną rachunkowością
 • stosować zasady prawa
 • korzystać z wiedzy o funkcjonowaniu organizacji pracy w punktach sprzedaży

Absolwenci mogą podjąć pracę jako:

 • przedstawiciele handlowi firm
 • personel zarządzający placówkami detalicznymi i hurtowymi
 • specjaliści do spraw sprzedaży i marketingu
 • specjaliści do spraw reklamy
 • personel w działach logistyki

Absolwent tego kierunku nabywa również umiejętności praktyczne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie handlu!

Możliwość dalszego kształcenia:
Absolwenci mogą również kontynuować naukę w ramach studiów licencjackich lub magisterskich na różnych kierunkach.
Współpracujemy z: