ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia

Betoniarz-zbrojarz

Wykonuje roboty zbrojarskie i betoniarskie – przygotowuje stal zbrojeniową do montażu – montuje oraz układa zbrojenia w deskowaniach i formach – wykonuje mieszanki betonowe – układa i zagęszcza mieszanki betonowe oraz pielęgnuje świeży beton Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik budownictwa. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz,

...czytaj więcej

Blacharz

Wykonuje i naprawia elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy – wykonuje elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy – wykonuje połączenia elementów metalowych i niemetalowych – naprawia i konserwuje elementy, wyroby i pokrycia z blachy Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz wykonywać czynności wymagające precyzji i siły fizycznej.

...czytaj więcej

Blacharz samochodowy

Naprawia uszkodzone nadwozia pojazdów samochodowych ocenia stan techniczny elementów nadwozi pojazdów samochodowych naprawia nadwozia pojazdów samochodowych wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne nadwozi pojazdów samochodowych Będziesz pracować samodzielnie pod nadzorem brygadzisty, kontaktować się z klientami. Będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo swoje i współpracowników. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej. Warunki pracy:

...czytaj więcej

Cieśla

Wykonuje roboty ciesielskie – wykonuje konstrukcje drewniane – wykonuje formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych – wykonuje remonty i rozbiórki konstrukcji drewnianych Będziesz pracować w zespole. Powinieneś posiadać umiejętność szybkiego porozumiewania się z innymi ludźmi oraz kierowania podległymi pomocnikami ciesielskimi. Wiele czynności, które będziesz wykonywać ma charakter rutynowy. Musisz mieć świadomość wielkiej odpowiedzialności za

...czytaj więcej

Cukiernik

Produkuje wyroby cukiernicze Magazynuje surowce cukiernicze Wytwarza wyroby cukiernicze Dekoruje wyroby cukiernicze i przygotowuje je do dystrybucji Będziesz pracować w zespole. W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz dotyku. Przy dekorowaniu ciast i tortów istotne są uzdolnienia plastyczne. Kariera Edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik technologii żywności. Podobne umiejętności

...czytaj więcej

Dekarz

Wykonuje roboty dekarskie – wykonuje i rozbiera pokrycia dachowe – wykonuje obróbki dekarskie i odwodnienia połaci dachowych Na etapie prac przygotowawczych będziesz pracować samodzielnie, często w odosobnieniu, na dachu; w drugim etapie pracy będziesz działać przynajmniej w dwu-, trzyosobowym zespole. W tym zawodzie ogromnie ważna jest odpowiedzialność, obowiązuje zasada, że na wysokości jeden drugiego ubezpiecza,

...czytaj więcej

Elektromechanik

Montuje i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne Będziesz mieć wybór rodzaju pracy. Możesz pracować indywidualnie lub w zespole. Praca w przedsiębiorstwach jest zrutynizowana. W niedużych warsztatach będziesz nawiązywać kontakt z klientem oraz negocjować zakres prac i ceny za usługę. Od jakości wykonania pracy będzie zależeć liczba zleceń. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym

...czytaj więcej

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Diagnozuje oraz naprawia elektryczne i elektroniczne układy pojazdów samochodowych Będziesz pracować indywidualnie. Będziesz odpowiadać za powierzone urządzenia i narzędzia oraz za jakość wykonywanych usług. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej. Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik pojazdów samochodowych. Warunki pracy: Zwykle będziesz pracować 8

...czytaj więcej

Elektryk

Montuje i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne Montuje i konserwuje instalacje elektryczne Będziesz pracować indywidualnie i w zespole. Niezbędna jest umiejętność współpracy i wzajemna pomoc. Będziesz odpowiedzialny za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale również za bezpieczeństwo ludzi. Ze względu na dużą odpowiedzialność, mimo że zadania i czynności cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy

...czytaj więcej

Fryzjer

Wykonuje zabiegi fryzjerskie – wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów – strzyże włosy, formuje fryzury i onduluje – zmienia kolor włosów Będziesz cały czas pracować z ludźmi. Ważna jest zatem wrażliwość, komunikatywność i kultura osobista. Niezbędna jest wrażliwość estetyczna. W pracy potrzebne są: podzielność uwagi, zręczność ruchów, refleks. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla

...czytaj więcejWspółpracujemy z: