ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Projekty > FERS > WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU!

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU!

Uwaga uwaga… Wiemy już kto zakwalifikował się do czerwcowego wyjazdu na praktyki do Grecji!

Prezentujemy wyniki rekrutacji w Projekcie

„3xS – Szkoła – Staż – Sukces Zawodowy – staże zawodowe dla 30 uczniów w Grecji”
(numer projektu 2022-1-PL01-KA-VET-000077251
).

Warunkiem udziału w Projekcie jest uczestnictwo w zajęciach pedagogicznych, językowych i kulturowych. Terminy zajęć podamy w późniejszym terminie.
W zajęciach mogą też uczestniczyć osoby z listy rezerwowej – w przypadku rezygnacji któregoś z uczestników, kolejna osoba z listy chętnych i uczestniczących w tych zajęciach weźmie udział w projekcie.

Wszystkich zakwalifikowanych (lista podstawowa i rezerwowa) prosimy o potwierdzenie chęci udziału w Projekcie poprzez złożenie podpisu na liście zakwalifikowanych uczestników w sekretariacie uczniowskim szkoły do 9 lutego 2024 r.
Brak potwierdzenia chęci udziału w Projekcie uznany będzie za rezygnację.

POBIERZ WYNIKI REKRUTACJI
Współpracujemy z: