Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości
ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
Start > Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Kilka słów o szkole…

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości powstało na bazie Technikum Ekonomiczno-Elektronicznego Nr 23 działającego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy w Krakowie (zlikwidowanym 31.08.2018 r.).
Obecnie w budynku przy ul. Rzeźniczej 4, od 1 września 2018 istnieje Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie, w skład którego wchodzi Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości i Rzemieślnicza Branżowa Szkoła I stopnia.

Publiczne Technikum Rzemiosła i Przedsiębiorczości oferuje naukę i przygotowanie do wykonywania zawodów:

Technik ekonomista, spec. doradca biznesowy,
Technik handlowiec, spec. doradca handlowy,
Technik organizacji turystyki,
Technik logistyk.

Nauka w technikum trwa pięć lat (dla uczniów po szkole podstawowej).

Po ukończeniu szkoły uczeń posiada wykształcenie średnie.

Może też przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na w szkole wyższej. Gdy zda egzaminy zawodowe (w różnych terminach – zależnie od zawodu, niektóre nawet już po drugiej klasie), zdobywa odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 

Co nas wyróżnia?

 • szkoła jest bezpłatna,
 • znakomita lokalizacja – blisko centrum Krakowa, bardzo dobry dojazd,
 • praktyka zawodowa w zaprzyjaźnionych firmach na terenie Krakowa i poza nim,
 • praktyczna nauka zawodu za granicą (w ramach projektów unijnych),
 • stypendia Prezesa MIRiP dla najzdolniejszych uczniów,
 • dodatkowe zajęcia i wyjścia w ramach wiedzy o kulturze,
 • możesz działać w teatrze szkolnym „Ulica Rzeźnicza”, jako wolontariusz, w zespole wokalno-tanecznym,
 • prężnie działający Samorząd Uczniowski – nasza uczennica jest przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Krakowa,
 • posiadamy świetnie wyposażone: salę gimnastyczną i siłownię, sprzęt bokserski,
 • organizujemy sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne,
 • życzliwa atmosfera,
 • wykwalifikowana kadra nauczycielska,
 • psycholog,
 • nowoczesne pracownie multimedialne,
 • pracownia aktywności zawodowej,
 • na bieżąco doposażana biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej,
 • sklepik szkolny,
 • inne.Współpracujemy z: