ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO 2020

Drodzy Absolwenci! W 2020 r. egzamin maturalny składa się wyłącznie z części pisemnej. Wyjątek stanowią absolwenci, którzy w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są zobowiązani przedstawić wynik części ustnej egzaminu z języka polskiego lub obcego nowożytnego lub muszą przystąpić w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Bardzo proszę takie osoby by w terminie do 25 maja

...czytaj więcej

25 maja mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej!

Drodzy absolwenci! 25 maja mija termin potwierdzenia przystąpienia do matury ustnej! Dotyczy to tylko osób, które: 1. w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są  zobowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub 2. są zobowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka

...czytaj więcej

WYNIKI AKCJI „JESTEM DLA – POMAGAM”

W dniu 22 maja 2020 r. zakończyliśmy akcję „JESTEM DLA – POMAGAM”. Uczniowie Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. ks. kard. A. S. Sapiehy MIRiP w Krakowie przygotowali krótki film przedstawiający świadectwo pomocy innym w czasie epidemii COVID-19. Wyróżnienia od Pani Dyrektor mgr Elżbiety Kosackiej dla osób, które wzorem Patrona naszej szkoły zaangażowały się w

...czytaj więcej

ROCZNICA NADANIA ZESPOŁOWI SZKÓŁ RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIRIP W KRAKOWIE IMIENIA KS. KARD. ADAMA S. SAPIEHY I POŚWIĘCENIA SZTANDARU SZKOŁY

W dniu 25 maja 2019 r. Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie oficjalnie przyjął imię Księdza Kardynała Adama Stefana Sapiehy. W tym też dniu społeczność szkoły z Panią Dyrektor Elżbietą Kosacką na czele oraz Panem Prezesem Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie Januszem Kowalskim, władzami MIRiP, przedstawicielami cechów zrzeszonych w MIRiP i

...czytaj więcej

BIBLIOTEKA SZKOLNA CZYNNA OD 1 CZERWCA 2020 r.

Zawiadamiamy, że biblioteka szkolna będzie czynna od 1 czerwca – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00. Prosimy uczniów wszystkich klas o zwroty wypożyczonych dokumentów. Przed wizytą w bibliotece szkolnej prosimy zapoznać się z Regulaminem przyjmowania i zwrotów dokumentów bibliotecznych ZSRiP MIRiP w Krakowie (regulamin biblioteki szkolnej obowiązujący od 1 czerwca 2020 r.), obowiązującym w

...czytaj więcej

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II – 18 MAJA 2020 R.

Niedawno, 2 kwietnia, wspominaliśmy 15. rocznicę śmierci Wielkiego Papieża i Człowieka – Jana Pawła II, dziś już świętego. W tym roku wspominamy tę postać dość często – w związku z okrągłymi rocznicami dotyczącymi tej osoby. 18 maja 2020 r., obchodzimy 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły. A to wszystko w ramach Roku Świętego Jana Pawła II. 

...czytaj więcej

KONKURS „RZEMIOSŁO – RĘKODZIEŁO – SZTUKA” ROZSTRZYGNIĘTY!

Dnia 14 maja 2020 zakończyliśmy konkurs dla uczniów VII i VIII klas krakowskich szkół podstawowych oraz uczniów naszej szkoły pt. „Rzemiosło – Rękodzieło – Sztuka”. Do 30 kwietnia 2020 uczniowie mogli zaprezentować dzieła własnych rąk z dowolnej dziedziny rzemiosła i rękodzieła. Na naszym facebookowym kanale uczestnicy dzielnie walczyli o „lajki”, których największa ilość gwarantowała wygraną w konkursie.

...czytaj więcej

SPOTKANIA ONLINE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI UCZNIÓW Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Szanowni Rodzice! W związku z zawieszeniem zajęć w Szkole i przejściem na nauczanie zdalne, dnia 19 maja (wtorek) br. w godzinach: 17:30 – 19:00 będą miały miejsce spotkania online Nauczycieli z Rodzicami Uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIRiP w Krakowie. Nauczyciele uczący w poszczególnych klasach pozostają do Państwa dyspozycji w wirtualnych pokojach na platformie

...czytaj więcej

75. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

8 maja 1945 r., bezwarunkową kapitulacją Niemiec zakończyła się II wojna światowa w Europie. II wojnę światową rozpoczęły Niemcy atakiem na państwo polskie 1 września 1939 roku, kilkanaście dni później 17 września 1939 roku działania zbrojne przeciwko Rzeczypospolitej rozpoczął Związek Radziecki, na mocy porozumienia Ribbentrop – Mołotow. II wojna światowa trwała od 1 IX 1939

...czytaj więcejWspółpracujemy z: