ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > 39. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

39. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

13 grudnia 1981 roku

Stan wojenny w Polsce – stan nadzwyczajny na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, który został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na mocy uchwały Rady Państwa  z 12 grudnia 1981 roku, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Noc z 12 na 13 grudnia 1981 r., w czasie której wprowadzono stan wojenny, była jednym z najmocniej zapamiętanych wydarzeń najnowszej historii Polski. 13 grudnia 1981 roku w polskiej telewizji nie wyemitowano popularnego wśród dzieci Teleranka, a na ulice polskich miast wyjechały czołgi. Wielu opozycjonistów zostało zatrzymanych i następnie internowanych.

Na wprowadzenie stanu wojennego polskie społeczeństwo odpowiedziało zgodnie z doświadczeniem historycznym – oporem, który przybierał różne formy. Pierwszym odzewem były strajki i protesty na terenie całego kraju, które brutalnie stłumiono.

Wydawało się, że reżim odniósł sukces, szybko jednak przystąpiono do innych form biernego i czynnego oporu. Rozwijał się podziemny ruch wydawniczy, kolportowano ulotki, pisma i plakaty. Na murach pojawiły się napisy antyrządowe. Na znak protestu do ubrań przypinano oporniki. Najbardziej widocznym przejawem czynnego sprzeciwu wobec reżimu były manifestacje uliczne. W Krakowie, a zwłaszcza w Nowej Hucie, organizowano je przez całą dekadę lat osiemdziesiątych. Najliczniejsze miały miejsce w 1982 r.

Dziennik Polski, IPN
Współpracujemy z: