ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > Etap regionalny konkursu BHP już za nami!

Etap regionalny konkursu BHP już za nami!

26.04.2018, Okręgowy Inspektor Pracy i Kuratorium Oświaty oraz Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie przeprowadziła po raz 18. regionalny etap Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Do Finału Konkursu, który odbędzie się w Siedzibie Rzemiosła Polskiego w Warszawie zakwalifikowała się uczennica Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia w Krakowie Dominika Grabka!

W konkursie wzięło udział 17 uczniów reprezentujących m.in. naszą Branżową Szkołę I Stopnia w KrakowiePowiatowe Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce, Zespół Szkół w Gdowie, Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Olkuszu, Zespół Szkół nr 1 w Miechowie, Powiatowy Zespół nr 4 Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Oświęcimiu oraz Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie. Uczniowie uczestniczący w konkursie odbywają przygotowanie zawodowe u pracodawców zrzeszonych zarówno w krakowskich cechach branżowych  oraz w cechach terenowych.

Po przeprowadzonej części pisemnej konkursu polegającej na rozwiązaniu testu składającego się z 40 pytań z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy wyłoniono szóstkę finalistów zakwalifikowanych do części ustnej konkursu:

– Jan Iskra – monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, uczeń Powiatowe Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Wieliczne, Powiatowy Cech  Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce , Mistrz szkolący – P. Marek Lasoń,

– Ewelina Antos – cukiernik, uczennica Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP w Krakowie, uczennica Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP w Krakowie – Cech Rzemiosł Różnych w Wadowicach, Mistrz szkolący:  P. Robert Pióro,

– Dominika Grabka cukiernik, uczennica Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP w Krakowie, Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie, Mistrz szkolący – P. Jacek Mróz

– Zuzanna Wajda –
cukiernik, uczennica Rzemieślniczej Branżowej Szkoły I Stopnia MIRiP w Krakowie, Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie, Mistrz szkolący – P. Grzegorz Lisicki

– Roksana Łaskawiec –
fryzjer, uczennica Branżowej Szkoły I Stopnia nr 4 w Olkuszu, Cech Rzemiosł Różnych w Olkuszu, Mistrz szkolący – P. Sylwia Rogozik

– Szymon Ślusarek –
blacharz samochodowy, uczeń Rzemieślniczej Branżowej Szkołuy I Stopnia MIRiP w Krakowie, Cech motoryzacyjny w Krakowie, Mistrz szkolący – Tadeusz Dąbrowski

Największą ilość punktów w części ustnej zdobyli i jednocześnie zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego, (który odbędzie się w Warszawie w siedzibie Związku Rzemiosła polskiego dn. 23.05.2018r):

I miejsce: Dominika Grabka
II miejsce: Zuzanna Wajda

LAUREACI   I i II miejsca  będą reprezentować naszą Izbę podczas XVIII-go Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o zasadach BHP  w dniu 23 maja 2018r. w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i „słodkie” nagrody pocieszenia, natomiast dla zwycięzców zostały przygotowane wartościowe nagrody i inne drobne upominki ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości Krakowie.

Uroczystego otwarcia i rozpoczęcia konkursu dokonał w-ce Prezes Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie – Pan Tadeusz Dąbrowski,  podkreślając w krótkiej przemowie do uczniów  jak ważne jest przestrzeganie prawa  oraz bezpiecznych warunków w pracy zarówno teraz gdy są uczniami – młodocianymi pracownikami, ale również w przyszłości, kiedy sami zostaną pracodawcami.

Konkurs przeprowadziła komisja w składzie:

1. P. Mariusz Pyrcz – Przewodniczący /Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie/
2. P. Anna Majerek – Członek /Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie/
3. P. Artur Samek – Członek /Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie/
4. P. Anna Adamczyk – Członek /Dyrektor – Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie/
5. P. Agnieszka Walczak – Szefer- Członek/ Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie/
6. P. Sylwia Karasiewicz – Członek/ Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie/

Dyrektor  Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie – P. Anna Adamczyk oraz Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie – P. Mariusz Pyrcz dokonali podsumowania i oceny konkursu podkreślając jego znaczenie i rolę edukacyjną.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i przypominamy, że kolejna szansa dla wszystkich już za rok.

Za tegorocznych zwycięzców trzymamy kciuki i  życzymy „wygranej”  w etapie ogólnopolskim w Warszawie!!!
Współpracujemy z: