ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Uczymy w zawodach...

Krawiec

Wykonuje usługi krawieckie – wykonuje wyroby odzieżowe – wykonuje prace związane z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych Twoja praca może mieć charakter zarówno indywidualny, jak i zespołowy. Im większy zakład, tym bardziej wzrasta różnorodność kontaktów. Będziesz wykonywać czynności, które nie mają charakteru rutynowego. Będziesz zawsze odpowiedzialny za jakość wyrobu. Dodatkowo przed klientem będziesz odpowiadać za

...czytaj więcej

Obuwnik

Wytwarza obuwie – wykonuje elementy obuwia – wykonuje montaż obuwia Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik obuwnik. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kaletnik, kuśnierz, technik technologii wyrobów skórzanych, technik obuwnik. Warunki pracy: Będziesz pracować od 6 do 9 godzin i jeśli będzie zapotrzebowanie, na zmiany. Praca jest

...czytaj więcej

Tapicer

Wykonuje wyroby tapicerowane – wykonuje prace tapicerskie – wykonuje naprawy i renowacje wyrobów tapicerowanych Twoja praca może mieć charakter indywidualny i zespołowy, w zależności od miejsca jej wykonywania. Jeżeli będziesz pracować przy produkcji mebli na skalę przemysłową, wówczas będziesz działać w zespołach, natomiast w zakładzie rzemieślniczym lub prowadząc taki zakład – najczęściej indywidualnie, wykonując samodzielnie

...czytaj więcej

Elektromechanik

Montuje i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne Będziesz mieć wybór rodzaju pracy. Możesz pracować indywidualnie lub w zespole. Praca w przedsiębiorstwach jest zrutynizowana. W niedużych warsztatach będziesz nawiązywać kontakt z klientem oraz negocjować zakres prac i ceny za usługę. Od jakości wykonania pracy będzie zależeć liczba zleceń. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym

...czytaj więcej

Cukiernik

Produkuje wyroby cukiernicze Magazynuje surowce cukiernicze Wytwarza wyroby cukiernicze Dekoruje wyroby cukiernicze i przygotowuje je do dystrybucji Będziesz pracować w zespole. W tym zawodzie ważny jest zmysł smaku, węchu oraz dotyku. Przy dekorowaniu ciast i tortów istotne są uzdolnienia plastyczne. Kariera Edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik technologii żywności. Podobne umiejętności

...czytaj więcej

Kucharz

Sporządza potrawy i napoje – przechowuje żywność – sporządza i ekspediuje potrawy i napoje Niezbędna jest wrażliwość estetyczna i smakowa. Najczęściej będziesz pracować w zespole. Niezwykle ważne jest przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego. Praca kucharza ma charakter zrutynizowany, lecz może zdarzyć się sytuacja, w której klient poprosi

...czytaj więcej

Przetwórca mięsa

Produkuje przetwory mięsne i tłuszczowe – rozbiera i wykrawa mięso – magazynuje i przygotowuje mięso do dystrybucji – wykonuje prace związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych – magazynuje i przygotowuje przetwory mięsne i tłuszczowe do dystrybucji Twoja praca będzie mieć charakter zespołowy. Będziesz kontaktować się ze współpracownikami i przełożonymi. W tym zawodzie ważny jest

...czytaj więcej

Piekarz

Produkuje wyroby piekarskie – magazynuje surowce piekarskie – wytwarza ciasta oraz kształtuje wyroby piekarskie – przygotowuje kęsy ciasta do wypieku i wypieka ciasta – przygotowuje pieczywo do dystrybucji Będziesz pracować samodzielnie lub z pomocnikiem. Twoje kontakty z ludźmi będą ograniczać się do pracowników zmiany. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kwalifikacyjnym kursie dla zawodu technik

...czytaj więcej

Zdun

Wykonuje prace zduńskie– wykonuje murowane piece grzewcze i ich rozbiórkę– wykonuje i rozbiera kominki Będziesz pracować indywidualnie na zlecenie klienta. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, kamieniarz, cieśla, dekarz, betoniarz-zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik dróg i

...czytaj więcej

Kominiarz

Wykonuje roboty kominiarskie – konserwuje przewody kominowe – kontroluje stan techniczny przewodów kominowych oraz podłączeń urządzeń grzewczych i urządzeń wentylacyjnych Będziesz zawsze pracować w zespołach. Będziesz pracować z ludźmi. Praca będzie urozmaicona, pozbawiona monotonii – codziennie będziesz miał do czynienia z nowymi ludźmi i problemami, a także zagrożeniami. Powinieneś być sprawny fizycznie, wytrzymały i odporny

...czytaj więcejWspółpracujemy z: