ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Uczymy w zawodach...

Ślusarz

Wykonuje i naprawia elementy maszyn, urządzeń i narzędzi – wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metoda obróbki ręcznej – wykonuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metoda obróbki maszynowej – wykonuje połączenia materiałów – naprawia i konserwuje elementy maszyn, urządzeń i narzędzi Będziesz pracować indywidualnie. W swojej pracy będziesz utrzymywać kontakty ze zleceniodawcami i odbiorcami usług

...czytaj więcej

Kowal

Wykonuje i naprawia wyroby kowalskie – wykonuje i naprawia wyroby kowalskie metodą kucia ręcznego – wykonuje wyroby kowalskie metodą kucia maszynowego Będziesz pracować indywidualnie. Będziesz samodzielnie wybierać sposoby wykonywania powierzonych zadań. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży mechanicznej. Warunki pracy: Pracę

...czytaj więcej

Cieśla

Wykonuje roboty ciesielskie – wykonuje konstrukcje drewniane – wykonuje formy i deskowania elementów betonowych i żelbetowych – wykonuje remonty i rozbiórki konstrukcji drewnianych Będziesz pracować w zespole. Powinieneś posiadać umiejętność szybkiego porozumiewania się z innymi ludźmi oraz kierowania podległymi pomocnikami ciesielskimi. Wiele czynności, które będziesz wykonywać ma charakter rutynowy. Musisz mieć świadomość wielkiej odpowiedzialności za

...czytaj więcej

Elektryk

Montuje i konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne Montuje i konserwuje instalacje elektryczne Będziesz pracować indywidualnie i w zespole. Niezbędna jest umiejętność współpracy i wzajemna pomoc. Będziesz odpowiedzialny za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale również za bezpieczeństwo ludzi. Ze względu na dużą odpowiedzialność, mimo że zadania i czynności cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy

...czytaj więcej

Dekarz

Wykonuje roboty dekarskie – wykonuje i rozbiera pokrycia dachowe – wykonuje obróbki dekarskie i odwodnienia połaci dachowych Na etapie prac przygotowawczych będziesz pracować samodzielnie, często w odosobnieniu, na dachu; w drugim etapie pracy będziesz działać przynajmniej w dwu-, trzyosobowym zespole. W tym zawodzie ogromnie ważna jest odpowiedzialność, obowiązuje zasada, że na wysokości jeden drugiego ubezpiecza,

...czytaj więcej

Kamieniarz

Wykonuje roboty kamieniarskie – wykonuje obróbkę kamienia – montuje elementy z kamienia oraz przeprowadza renowację wyrobów kamieniarskich Będziesz pracować w niewielkim zespole wykonującym podobne zrutynizowane czynności. Powinieneś posiadać uzdolnienia w zakresie rzeźbiarstwa oraz uzdolnienia plastyczne. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji

...czytaj więcej

Blacharz

Wykonuje i naprawia elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy – wykonuje elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy – wykonuje połączenia elementów metalowych i niemetalowych – naprawia i konserwuje elementy, wyroby i pokrycia z blachy Będziesz pracować indywidualnie lub w zespole. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz wykonywać czynności wymagające precyzji i siły fizycznej.

...czytaj więcej

Murarz-tynkarz

Wykonuje roboty murarskie i tynkarskie – wykonuje zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe – wykonuje murowane konstrukcje budowlane – wykonuje tynki – wykonuje remonty oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Będziesz pracować w zespole. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu technik budownictwa. Podobne umiejętności

...czytaj więcej

Betoniarz-zbrojarz

Wykonuje roboty zbrojarskie i betoniarskie – przygotowuje stal zbrojeniową do montażu – montuje oraz układa zbrojenia w deskowaniach i formach – wykonuje mieszanki betonowe – układa i zagęszcza mieszanki betonowe oraz pielęgnuje świeży beton Kariera edukacyjna: Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym w zawodzie technik budownictwa. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: kominiarz,

...czytaj więcej

Lakiernik samochodowy

Wykonuje prace lakiernicze przygotowuje powierzchnie do nanoszenia powłok lakierniczych przygotowuje powłoki lakiernicze nanosi powłoki lakiernicze Będziesz pracować indywidualnie. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz sam podejmować decyzje i wybierać sposoby wykonania zlecenia. Praca wymaga dokładności, staranności, spostrzegawczości oraz wyczucia koloru. Kariera edukacyjna: Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branży

...czytaj więcejWspółpracujemy z: