ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW

KONKURS WIEDZY Z RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW

W dniu 18 lutego 2020 roku uczniowie klas 4 TE: Rafał Chmielowski, Kinga Ligęza, Zuzanna Dziewońska, Karol Kulig wzięli  udział w II etapie konkursu wiedzy z Rachunkowości i Finansów organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział okręgowy w Krakowie. Obecność uczniów w siedzibie Stowarzyszenia była nie tylko okazją sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności zawodowych ale dała także możliwość poznania specyfiki miejsca jakim jest Stowarzyszenie Księgowych, oddział okręgowy w Krakowie. Ponadto  uczniowie zapoznali się z szeroką ofertą aktualnych szkoleń w branży ekonomicznej, a także uczestniczyli w prelekcji na temat ”Białej lisy” przeprowadzonej przez pracowników Stowarzyszenia Księgowych. Doceniając zapał młodych ludzi, chcących podnosić swoją wiedzę ekonomiczną Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie objęła patronatem 23 edycję „Konkursu wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych dla uczniów szkół o profilu ekonomicznym z terenu Małopolski”.

Celem konkursu było sprawdzenie umiejętności, kreatywności i wiedzy uczniów z planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, ewidencji zdarzeń gospodarczych, sporządzania dowodów księgowych, umiejętności klasyfikowania kosztów i przychodów oraz obliczania wyniku z działalności operacyjnej, wyniku brutto i netto. Uczestnicy konkursu mieli także okazję dowiedzieć się, jak wygląda ścieżka kariery w zawodzie księgowego i jak ściśle jest związana z poziomami kształcenia. Uczniowie dowiedzieli się kim jest i jakie kwalifikacje musi posiadać księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy i dyplomowany księgowy. Próby pokazania młodzieży, jak szeroki wachlarz możliwości się przed nimi otwiera, jeżeli zdecydują się swoją drogę zawodową związać z szeroką rozumianą rachunkowością podejmuje od lat Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Niezależnie od końcowych wyników wszyscy uczestnicy konkursu nie tylko sprawdzili swoją wiedzę z rachunkowości i podatków, ale poznali również wagę wcześniejszej analizy przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych. Dziękujemy za godne reprezentowanie klasy i Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie w tym zawodowym przedsięwzięciu.

Anna Kordzikowska
Współpracujemy z: