ul. Rzeźnicza 4
31-540 Kraków
tel. 12 421 38 44 szkola@izba.krakow.pl
Start > Aktualności > Aktualności > MATURA 2021 – INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW

MATURA 2021 – INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW

MATURA 2021 – INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW

Drodzy Absolwenci!

W 2021 r. egzamin maturalny składa się wyłącznie z części pisemnej.

Poniżej przedstawiam najważniejsze dokumenty dotyczące organizacji egzaminu maturalnego w maju 2021. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi!

Wytyczne GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów dostępne są pod linkiem:

20210419 Przeprowadzanie EGZAMINY_2021 COVID Wytyczne PUBL.pdf (oke.krakow.pl)

Najważniejsze informacje z powyższego dokumentu:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, nieprzebywająca na kwarantannie, nie mieszkająca z osobą, która jest w izolacji. Wyjątek stanowi osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie. Osoby cierpiące na alergie proszone są o zgłoszenie takiego faktu wcześniej.
 2. Do budynku szkoły może wejść jedynie osoba zdająca egzamin maturalny oraz pracownicy szkoły, ewentualnie służby medyczne.
 3. Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce w miejscu do tego wyznaczonym.
 4. Nie wolno wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (książek, maskotek, telefonów itp.).
 5. Każdy zdający korzysta ze swoich przyborów – nie wolno pożyczać przyborów. Pamiętajcie zatem o przyniesieniu swoich przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. (zgodnie z komunikatem CKE o przyborach).
 6. Cudzoziemcy przystępujący do danego egzaminu, którym jako sposób dostosowania egzaminu przyznano możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, są zobowiązani przynieść własne słowniki, które przed egzaminem powinny zostać sprawdzone przez członka zespołu nadzorującego (w rękawiczkach lub dezynfekując ręce po każdej takiej czynności).
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Możecie wnieść małą butelkę wody.
 8. W czasie oczekiwania na egzamin należy zachować odstęp od innych osób co najmniej 1,5 m.
 9. Należy mieć zakryty nos i usta. Maseczkę można zdjąć JEDYNIE po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej. Należy zakrywać usta i nos w przypadku podejścia do zdającego nauczyciela, wyjścia do WC, korzystania ze słowników (j.polski) zakończenia pracy z arkuszem. Można mieć zakryte usta i nos w trakcie całego egzaminu-wedle uznania zdającego.
 10. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, zobligowani są do przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. Proszę o niezwłoczne zgłoszenie takiego faktu do Dyrektora Szkoły.
 11. Przed skorzystaniem ze słowników (j.polski) należy zdezynfekować ręce.
 12. Wszystkie drzwi wewnątrz budynku niezakłócające przebieg egzaminu pozostają otwarte (wyjątek stanowi egzamin z języka obcego nowożytnego).
 13. Sala egzaminacyjna będzie wietrzona co godzinę z zadbaniem o komfort zdających.
 14. W sali na parterze będzie urządzona tymczasowa szatnia (sala nr 5). Zdający pozostawi swoje osobiste rzeczy w worku foliowym otrzymanym w szkole. Przy pozostawianiu i odbieraniu rzeczy należy zachować wymaganą odległość. W sali nr 5 będzie mogło przebywać max 2 osoby.
 15. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i przed salą egzaminacyjną przed i po rozpoczęciu egzaminu. Bardzo proszę stawić się w szkole na 1h przed planowanym egzaminem. W przypadku egzaminu z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego o godz. 8.15 do sali wpuszczana będzie grupa absolwentów 4A, o godzinie 8.30 4B, o 8.45 absolwenci lat ubiegłych.
 16. Zdający podpisuje się na liście zdających z wykorzystaniem własnego długopisu.
 17. Losowanie numeru stolików przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

Dla przypomnienia harmonogram egzaminu maturalnego 2021 r. dostępny jest pod linkiem (od str.5):

20201222 E8 EM Komunikat o harmonogramie AKTUALIZACJA.pdf (oke.krakow.pl)

Informacja o sposobie i organizacji egzaminu maturalnego dostępna jest pod linkiem

20210419 EM Informacja AKT_2 Tekst.pdf (oke.krakow.pl)

PS. Więcej nt. egzaminu dojrzałości w meny EGZAMINY I PRAKTYKI.
Współpracujemy z: